Graafiset menetelmät

Tiheyden määrittäminen

Tutustutaan fysiikan graafisiin menetelmiin ja määritetään riisin, värjätyn veden ja suolan tiheys. Lopussa on asetettu pulma katselijalle.

Ratkaisuvideo edelliseen

Tällä videolla esitetään ratkaisu edellisen videon lopussa esitettyyn kysymykseen.

YO K2009/2

Yo-tehtävä, jonka a ja b-kohtiin osaat vastata pelkästään graafisten menetelmien tuntemuksen avulla.

Yleisiä virheitä sekä kaksi käsitettä

Tutustutaan yleisimpiin graafisten menetelmien hyödyntämiseen liittyviin virheisiin sekä puhutaan siitä, mitä käsitteet interpolointi ja ekstrapolointi tarkoittavat.