Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike

Muuttuva pyörimisliike: demonstraatio

Tutustutaan kulmakiihtyvyyden käsitteeseen rakolevyn, valoportin ja punnuksen avulla.

Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike: teoriaa

Kulmakiihtyvyys, tasaisesti kiihtyvään pyörimiseen littyvien yhtälöt kulmakiihtyvyydelle, kulmanopeudelle ja kiertokulmalle ajan funktiona. Yhtälöitä havainnollistetaan simulaatiolla ja yhtälöt johdetaan lähtien kuvaajien tulkinnasta mm. graafisen integroinnin avulla.