Atomimassayksikkö ja valonnopeus

Videossa opiskellaan atomimassayksikön käsite ja johdetaan käyttökelpoinen lauseke valonnopeuden neliölle, jota tullaan myöhemmin käyttämään ydinfysiikan laskuissa.