Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt

Galilein kenttämuunnokset

Johdetaan sähkö- ja magneettikenttien Galilei-muunnokset tasaisesti liikkuvien koordinaatistojen suhteen.

Maxwellin yhtälöt

Määritellään kenttävirta ja sen avulla täydennetään kenttäyhtälöt Maxwellin yhtälöiksi. Kenttävirta, indusoitu magneettikenttä, Maxwellin yhtälöiden tulkinta, sähkömagneettisen säteilyn synty.