Sähkömagneettinen säteily

Sähkömagneettinen tasoaalto ja valon nopeus

Johdetaan sähkömagneettisen säteilyn synty ja olemassaolo. Sähkömagneettisen säteilyn synty ja ominaisuudet, indusoitunut magneettikenttä, valon nopeus tyhjiössä ja väliaineessa.

Sähkömagneettisen säteilyn ominaisuuksia

Käydään läpi sähkömagneettisen säteilyn tärkeimmät ominaisuudet. Säteilyn energia, energiavirta ja Poyntingin vektori, intensiteetti, sähkömagneettisen aallon liikemäärä ja säteilypaine, polarisaatio.