Termodynamiikka

Termodynamiikan videoiden tavoitteena on, että opiskelija osaa luetella termodynamiikan pääsäännöt ja tärkeimmät termodynaamiset prosessit sekä soveltaa niitä lämpökoneiden tarkasteluun; opiskelija osaa luetella ideaalikaasun ja kiinteän aineen termodynaamisia ominaisuuksia ja perustella niitä materian mikroskooppisella rakenteella.

Videoiden sisältöinä ovat lämpötila, lämpömäärä ja lämpökapasiteetit; ideaalikaasun tilanyhtälö, kineettinen kaasuteoria; termodynaamiset tilamuutokset, pääsäännöt; lämpökoneet, Carnot’n kierto; entropia.

  • Holopainen Asseri

    – mielenkiintoista. täälläkö syntyy jos syntyy kevyempiä, kestävempiä kelvinintaulukon mitattuja tuotteita? onko tämä nyt sellainen kurssi jos keksii oikeat yhdistelmät pääsemme 20 makindossia sivili-ilmailussa?