Neliöjuuri ja kuutiojuuri

Johdanto neliöjuureen

Tutustutaan neliöjuuren käsitteeseen Mustikki-lehmän ja sen aitauksen avulla.

Neliöjuuren määritelmä ja esimerkkejä

Tässä videossa käydään läpi neliöjuuren määritelmä ja lasketaan erään murtoluvun neliöjuuri.

Kuutiojuuren määritelmä ja esimerkkejä

Luvun kuutio tarkoittaa luvun kolmatta potenssia. Luvun 5 kuutio tarkoittaa siis kuution, jonka särmän pituus on 5, tilavuutta.

Tässä videossa käydään läpi luvun kuution ja kuutiojuuren käsite sekä harjoitellaan kahdessa esimerkissä kuutiojuuren käyttämistä.