Eksponentiaalinen malli

Pankkitilin saldo

Tutustutaan eksponentiaalisen kasvun malliin pankkitilin saldon avulla, kun oletetaan että pankkitilillä ei ole nostoja eikä panoja.

Eksponentiaalinen malli ja jänispopulaatio

Esitellään eksponenttifunktio sekä eksponentiaalinen malli. Näiden käsitteiden avulla mallinnetaan jänispopulaation kokoa ajan funktiona.