Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Eksponenttifunktio2019-03-31 15:30:20
2Värähtelyt2018-10-25 21:44:37
3Fluidien mekaniikkaa2018-02-26 08:36:16
4Energia2018-02-26 08:32:54
5Tekijät2017-10-29 07:35:56
6Elastisuus2017-09-20 07:10:46
7Jäykän kappaleen mekaniikkaa2017-09-20 07:10:12
8Cookie Policy2017-06-17 09:45:24
9Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
10Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
11Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
12Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
13Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
14Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
15Varausmalli2016-09-30 13:10:38
16Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
17Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
18Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
19Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
20Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
21Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
22Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
23FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
24Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
25Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
26Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
27Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
28Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
29Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
30Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
31Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
32Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
33Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
34Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
35Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
36Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
37Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
38Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
39Optiikka2015-11-05 22:28:02
40Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
41Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
42Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
43Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
44Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
45Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
46Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
47Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
48Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
49Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
50Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
51Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
52Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
53Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
54Yrittäjyys2015-10-14 07:47:35
55Polynomit2015-09-27 15:03:19
56Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
57Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
58Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
59Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
60Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
61Biologia2015-09-21 20:25:08
62Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
63Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
64Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
65Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
66Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
67Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
68Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
69Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
70Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
71Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
72Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
73Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
74Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
75Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
76Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
77Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
78Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
79Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
80Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
81Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
82Päivitykset2015-02-11 12:59:26
83Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
84Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
85Murtopotenssi2015-02-08 10:25:14
86Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
87Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
88Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
89Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
90Alkoholit2015-01-22 20:50:51
91Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
92Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
93Kidevesi2015-01-22 20:32:07
94Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
95Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
96Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
97Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
98Poolisuus2015-01-22 19:36:35
99Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
100Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
101Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
102Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
103Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2015-01-08 21:54:46
104Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
105Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
106Polynomit2014-12-23 05:45:18
107Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
108Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
109Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
110Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
111Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
112Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
113Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
114Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
115Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
116Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
117Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
118Biologia2014-11-04 02:54:25
119Aistit2014-11-04 02:37:08
120Luusto2014-11-04 02:37:02
121Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
122Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
123Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
124Verenkierto2014-11-04 02:36:26
125Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
126Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
127Kemia2014-11-04 00:05:39
128Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
129Maksa2014-10-16 18:48:46
130Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
131Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
132FY2 - Lämpö2014-10-14 09:34:18
133FY7 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
134FY6 - Sähköoppi2014-10-14 09:19:19
135FY4 - Liikkeen lait2014-10-14 09:18:20
136TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
137Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
138Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
139Munuaiset2014-10-01 23:08:41
140BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
141Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
142Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
143Aistit2014-09-17 10:06:40
144Hormonit2014-09-17 09:54:24
145Hermosto2014-09-17 09:54:16
146Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
147Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
148Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
149Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
150Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
151Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
152Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
153Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
154Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
155Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
156Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
157Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
158Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
159Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
160MAB4 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
161Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
162Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
163Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
164Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2014-08-28 13:03:12
165Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
166Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
167Chat2014-08-24 14:05:41
168Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
169MAA1 - Funktiot ja yhtälöt2014-08-22 08:21:55
170Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2014-08-21 13:31:50
171Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
172Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
173Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2014-08-19 17:04:03
174Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
175Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
176MAA10 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
177Sekalaista2014-07-21 18:41:34
178Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
179Metallisidos2014-04-18 06:49:28
180Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
181Ionisidos2014-04-18 06:48:16
182Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
183YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
184YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
185YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
186Prosentit2014-03-24 17:49:36
187Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
188Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
189Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
190Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
191YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
192Funktio2014-03-17 21:20:37
193K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
194Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
195Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
196Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
197Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
198BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
199Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
200Funktiot2014-03-10 01:44:19
201Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
202Matematiikka2014-03-09 23:33:09
203Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
204Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
205Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
206Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
207Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
208Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
209Blogi2014-03-04 00:53:07
210Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
211Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
212MAA2 - Polynomifunktiot2014-02-22 01:25:08
213Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
214Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
215Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
216Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
217Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
218Pallo2014-01-20 19:32:38
219Grafeeni2014-01-17 00:20:55
220Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
221Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
222Ionitulo2014-01-16 22:07:11
223Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
224Titraus2014-01-16 22:04:41
225Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
226pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
227Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
228Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
229Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
230Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
231pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
232Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
233Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
234Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
235Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
236Entropia2014-01-16 20:38:58
237Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
238Hessin laki2014-01-16 20:38:12
239Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
240Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
241Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
242Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
243Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
244Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
245Tiheys2014-01-16 20:16:43
246Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
247Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
248Seoslasku2014-01-16 20:12:16
249Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
250Entalpia2014-01-16 20:04:50
251Kartio2014-01-15 22:28:21
252Lieriö2014-01-15 21:56:47
253Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
254Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
255Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
256Sijoittaminen2014-01-10 14:14:12
257Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
258Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
259Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
260Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
261Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
262Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
263Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
264Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
265Ympyrä2014-01-10 10:16:59
266Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
267Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
268Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
269Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
270Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
271Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
272Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
273Kolmiot2013-12-01 21:35:40
274Kemia2013-12-01 13:44:18
275Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
276Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
277Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
278N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
279N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
280Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
281Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
282Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
283Kulma2013-11-25 18:22:48
284Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
285Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
286Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
287Linkkejä2013-11-24 14:12:04
288Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
289Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
290Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
291Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
292Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
293Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
294Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
295Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
296Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
297Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
298MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
299Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
300Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
301Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
302Mooli2013-09-05 13:50:08
303Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
304Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
305Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
306Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
307Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
308Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
309Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
310Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
311Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
312Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
313Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
314Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
315Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
316Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
317Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
318Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
319Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
320Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
321Rasvat2013-07-22 13:35:18
322Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
323Esterit2013-07-22 13:24:25
324Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
325Alkoholit2013-07-22 13:23:05
326Isomeria2013-07-22 13:13:16
327Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
328Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
329Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
330Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
331Öljy2013-07-22 12:59:02
332Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
333Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
334Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
335Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
336Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
337Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
338MAA5 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
339Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
340Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
341Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
342Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
343Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
344Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
345Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
346BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
347Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
348Trigonometria2013-04-25 19:58:55
349Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
350Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
351Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
352Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
353Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
354Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
355Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
356Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
357Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
358Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
359Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
360Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
361Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
362Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
363Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
364pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
365Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
366Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
367Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
368Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
369Reaktioyhtälön tasapainottaminen2013-04-17 14:58:26
370Palaminen2013-04-17 14:51:45
371Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
372Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
373Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
374MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot2013-04-16 13:19:08
375Potenssit2013-04-14 21:47:07
376Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
377Resistanssi2013-04-14 19:44:24
378MAB3 - Matemaattisia malleja 12013-04-14 13:58:35
379Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
380Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
381Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
382Extrat2013-04-11 03:56:01
383Tutoriaalit2013-04-11 03:19:26
384Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
385Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
386Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
387Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
388Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
389Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
390Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
391Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
392Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
393Aine2013-03-29 19:49:25
394Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
395Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
396Kromatografia2013-03-29 19:47:11
397Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
398Tislaus2013-03-29 19:45:48
399Isotooppi2013-03-29 19:45:04
400Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
401Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
402Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
403Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
404Ionit2013-03-29 19:38:29
405Oktetti2013-03-29 19:37:39
406Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
407Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
408Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
409Radiaani2013-03-27 12:58:26
410Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
411Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
412Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
413Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
414Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
415Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
416Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
417Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen2013-03-15 00:17:52
418Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
419Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
420Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti2013-03-13 22:07:42
421Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki2013-03-13 22:05:51
422Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
423Hyrrävoimat ja gyroskooppi2013-03-13 22:03:27
424Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
425Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
426Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
427Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
428Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
429Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
430Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
431Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
432Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
433Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
434Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
435Sinilause2013-02-14 20:11:48
436Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
437Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
438Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
439Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
440Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
441Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
442Kosinilause2013-02-06 15:55:13
443Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
444Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
445Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
446Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
447Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
448Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike2013-02-01 00:08:15
449MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
450Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus2013-01-28 23:47:41
451Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
452Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
453Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
454Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
455Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
456Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
457Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
458Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
459Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
460Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
461Paine2012-12-19 23:34:00
462Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
463Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
464Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
465Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
466Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
467Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
468Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
469Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
470Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
471Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
472Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
473Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
474Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
475Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
476Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
477Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
478Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
479Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
480Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
481Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
482Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
483Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
484Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
485Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
486Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2012-12-11 16:59:37
487Polynomiesimerkkejä2012-12-11 16:58:47
488Polynomin täsmällinen määritelmä2012-12-11 16:43:52
489Polynomien peruskäsitteet2012-12-11 16:34:38
490Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
491Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
492Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
493Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
494Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
495Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
496Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
497GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
498MAB2 - Geometria2012-11-28 22:01:11
499N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
500Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
501Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
502Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
503MAA7 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
504Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
505Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
506Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
507Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
508Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
509Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
510Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
511Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
512Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
513Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
514Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
515Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
516Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
517Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
518Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
519Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
520Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
521Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
522Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
523Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
524Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
525Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
526Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
527Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
528(Rationaalilausekkeet siirretty)2012-10-26 21:30:08
529Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
530Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
531Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
532Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
533Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
534Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
535Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
536Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
537Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
538Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
539Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
540Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
541Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
542Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
543Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
544Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
545Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
546Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
547Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
548Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
549Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
550Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
551Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
552Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
553Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
554Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
555Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
556Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
557Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
558Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
559Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
560Eliökunta2012-10-16 16:35:23
561Populaatiot2012-10-16 16:32:18
562Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
563Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
564Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
565Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
566FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2012-09-19 16:31:56
567YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
568Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
569Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
570Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
571Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
572Sukkessio2012-09-17 19:21:15
573Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
574Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
575Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
576Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
577Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
578Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
579Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
580Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
581Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
582RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
583Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
584RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
585Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
586RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
587Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
588Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
589Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
590Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
591Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
592Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
593Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
594Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
595Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
596MAA4 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
597Tilastot2012-08-22 19:32:01
598Tilastot2012-08-22 19:27:59
599Tilastot2012-08-22 19:27:22
600Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
601Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
602Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
603Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
604Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
605Atomi2012-08-17 12:04:56
606Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
607Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
608Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
609Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
610Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
611Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
612Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
613Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
614Derivaatta2012-07-06 01:50:37
615Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
616K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
617K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
618Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
619Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
620Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
621Titraus2012-06-13 12:54:26
622Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
623Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
624Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
625Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
626Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
627Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
628Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
629Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
630Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
631Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
632Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
633Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
634Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
635Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
636Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
637Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
638Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
639Polymeerit2012-06-01 18:24:56
640Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
641Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
642Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
643Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
644Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
645Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
646Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
647Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
648Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
649Pelit2012-05-04 15:25:06
650Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
651Talous2012-05-04 01:24:12
652Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
653Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
654Vektorit2012-05-03 23:04:56
655Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
656Vektorit2012-05-03 20:50:59
657Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
658Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
659Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
660Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
661Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
662Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
663Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
664Entsyymit2012-05-02 14:58:22
665Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
666Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
667Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
668Transrasvat2012-05-02 14:58:14
669Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
670Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
671Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
672Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
673Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
674Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
675Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
676Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
677σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
678Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
679Atomin koko2012-05-02 14:39:07
680Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
681Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
682Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
683Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
684Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
685Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
686Amiinit2012-05-02 14:32:20
687Rasvat2012-05-02 14:31:47
688Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
689Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
690Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
691Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
692Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
693Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
694Atomimassa2012-05-02 14:20:01
695Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
696Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
697Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
698Metallisidos2012-05-02 14:09:39
699Ionisidos2012-05-02 14:09:28
700Jaksollinen järjestelmä2012-05-02 14:09:17
701Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
702Osmoosi2012-05-02 13:59:12
703Diffuusio2012-05-02 13:59:05
704Solukalvo2012-05-02 13:58:56
705Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
706Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
707Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
708Risteytys2012-05-02 13:58:27
709Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
710Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
711Meioosi2012-05-02 13:54:42
712Mitoosi2012-05-02 13:54:31
713Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
714Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
715Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
716Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
717DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
718DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
719DNA2012-05-02 13:50:54
720Lipidit2012-05-02 13:50:50
721Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
722Virukset2012-05-02 13:18:54
723RNA2012-05-02 13:18:52
724Geeni2012-05-02 13:18:50
725PCR2012-05-02 13:18:48
726DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
727Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
728MAB7 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
729Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
730Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
731Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
732MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
733Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
734Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
735Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
736Tietoa sivustosta2012-04-11 08:42:31
737Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
738Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
739Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
740Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
741Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
742Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
743Lukujonot2012-04-10 09:32:10
744Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
745Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
746GeoGebra2012-04-05 17:20:50
747Prezi2012-03-25 22:22:31
748Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
749Trigonometria2012-03-25 22:10:30
750Geometria2012-03-25 22:08:59
751Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
752Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
753Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
754FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio2012-03-21 13:04:59
755Kiertokulma ja kiertymä2012-03-21 13:04:59
756Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys2012-03-21 13:04:59
757Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
758Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat2012-03-21 13:04:18
759Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
760Yläkoulu2012-03-13 22:35:20
761Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
762Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
763FY8 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
764Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
765Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
766Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
767Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
768Fysiikka2012-03-03 08:38:46
769Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
770Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
771Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
772Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
773Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
774Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
775Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
776Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
777Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
778Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
779Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
780Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
781Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
782Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
783MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
784Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
785Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
786Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
787Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
788Just for fun2012-01-24 19:17:28
789Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
790Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
791Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
792Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>