Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Tekijät2017-10-29 07:35:56
2Elastisuus2017-09-20 07:10:46
3Jäykän kappaleen mekaniikkaa2017-09-20 07:10:12
4Cookie Policy2017-06-17 09:45:24
5Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
6Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
7Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
8Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
9Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
10Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
11Varausmalli2016-09-30 13:10:38
12Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
13Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
14Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
15Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
16Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
17Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
18Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
19FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
20Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
21Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
22Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
23Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
24Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
25Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
26Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
27Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
28Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
29Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
30Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
31Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
32Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
33Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
34Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
35Optiikka2015-11-05 22:28:02
36Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
37Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
38Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
39Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
40Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
41Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
42Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
43Energia2015-11-05 22:07:45
44Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
45Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
46Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
47Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
48Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
49Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
50Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
51Yrittäjyys2015-10-14 07:47:35
52Polynomit2015-09-27 15:03:19
53Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
54Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
55Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
56Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
57Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
58Biologia2015-09-21 20:25:08
59Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
60Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
61Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
62Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
63Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
64Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
65Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
66Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
67Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
68Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
69Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
70Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
71Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
72Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
73Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
74Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
75Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
76Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
77Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
78Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
79Päivitykset2015-02-11 12:59:26
80Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
81Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
82Murtopotenssi2015-02-08 10:25:14
83Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
84Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
85Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
86Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
87Alkoholit2015-01-22 20:50:51
88Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
89Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
90Kidevesi2015-01-22 20:32:07
91Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
92Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
93Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
94Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
95Poolisuus2015-01-22 19:36:35
96Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
97Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
98Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
99Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
100Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2015-01-08 21:54:46
101Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
102Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
103Polynomit2014-12-23 05:45:18
104Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
105Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
106Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
107Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
108Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
109Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
110Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
111Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
112Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
113Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
114Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
115Biologia2014-11-04 02:54:25
116Aistit2014-11-04 02:37:08
117Luusto2014-11-04 02:37:02
118Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
119Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
120Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
121Verenkierto2014-11-04 02:36:26
122Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
123Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
124Kemia2014-11-04 00:05:39
125Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
126Maksa2014-10-16 18:48:46
127Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
128Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
129FY2 - Lämpö2014-10-14 09:34:18
130FY7 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
131FY6 - Sähköoppi2014-10-14 09:19:19
132FY4 - Liikkeen lait2014-10-14 09:18:20
133TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
134Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
135Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
136Munuaiset2014-10-01 23:08:41
137BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
138Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
139Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
140Aistit2014-09-17 10:06:40
141Hormonit2014-09-17 09:54:24
142Hermosto2014-09-17 09:54:16
143Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
144Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
145Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
146Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
147Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
148Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
149Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
150Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
151Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
152Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
153Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
154Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
155Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
156Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
157MAB4 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
158Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
159Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
160Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
161Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2014-08-28 13:03:12
162Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
163Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
164Chat2014-08-24 14:05:41
165Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
166MAA1 - Funktiot ja yhtälöt2014-08-22 08:21:55
167Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2014-08-21 13:31:50
168Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
169Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
170Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2014-08-19 17:04:03
171Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
172Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
173MAA10 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
174Sekalaista2014-07-21 18:41:34
175Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
176Metallisidos2014-04-18 06:49:28
177Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
178Ionisidos2014-04-18 06:48:16
179Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
180YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
181YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
182YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
183Prosentit2014-03-24 17:49:36
184Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
185Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
186Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
187Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
188YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
189Funktio2014-03-17 21:20:37
190K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
191Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
192Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
193Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
194Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
195BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
196Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
197Funktiot2014-03-10 01:44:19
198Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
199Matematiikka2014-03-09 23:33:09
200Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
201Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
202Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
203Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
204Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
205Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
206Blogi2014-03-04 00:53:07
207Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
208Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
209MAA2 - Polynomifunktiot2014-02-22 01:25:08
210Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
211Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
212Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
213Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
214Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
215Pallo2014-01-20 19:32:38
216Grafeeni2014-01-17 00:20:55
217Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
218Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
219Ionitulo2014-01-16 22:07:11
220Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
221Titraus2014-01-16 22:04:41
222Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
223pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
224Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
225Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
226Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
227Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
228pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
229Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
230Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
231Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
232Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
233Entropia2014-01-16 20:38:58
234Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
235Hessin laki2014-01-16 20:38:12
236Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
237Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
238Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
239Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
240Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
241Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
242Tiheys2014-01-16 20:16:43
243Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
244Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
245Seoslasku2014-01-16 20:12:16
246Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
247Entalpia2014-01-16 20:04:50
248Kartio2014-01-15 22:28:21
249Lieriö2014-01-15 21:56:47
250Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
251Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
252Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
253Sijoittaminen2014-01-10 14:14:12
254Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
255Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
256Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
257Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
258Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
259Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
260Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
261Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
262Ympyrä2014-01-10 10:16:59
263Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
264Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
265Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
266Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
267Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
268Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
269Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
270Kolmiot2013-12-01 21:35:40
271Kemia2013-12-01 13:44:18
272Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
273Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
274Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
275N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
276N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
277Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
278Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
279Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
280Kulma2013-11-25 18:22:48
281Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
282Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
283Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
284Linkkejä2013-11-24 14:12:04
285Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
286Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
287Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
288Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
289Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
290Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
291Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
292Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
293Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
294Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
295MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
296Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
297Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
298Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
299Mooli2013-09-05 13:50:08
300Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
301Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
302Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
303Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
304Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
305Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
306Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
307Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
308Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
309Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
310Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
311Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
312Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
313Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
314Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
315Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
316Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
317Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
318Rasvat2013-07-22 13:35:18
319Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
320Esterit2013-07-22 13:24:25
321Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
322Alkoholit2013-07-22 13:23:05
323Isomeria2013-07-22 13:13:16
324Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
325Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
326Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
327Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
328Öljy2013-07-22 12:59:02
329Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
330Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
331Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
332Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
333Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
334Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
335MAA5 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
336Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
337Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
338Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
339Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
340Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
341Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
342Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
343BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
344Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
345Trigonometria2013-04-25 19:58:55
346Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
347Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
348Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
349Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
350Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
351Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
352Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
353Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
354Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
355Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
356Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
357Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
358Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
359Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
360Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
361pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
362Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
363Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
364Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
365Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
366Reaktioyhtälön tasapainottaminen2013-04-17 14:58:26
367Palaminen2013-04-17 14:51:45
368Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
369Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
370Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
371MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot2013-04-16 13:19:08
372Potenssit2013-04-14 21:47:07
373Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
374Resistanssi2013-04-14 19:44:24
375MAB3 - Matemaattisia malleja 12013-04-14 13:58:35
376Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
377Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
378Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
379Extrat2013-04-11 03:56:01
380Tutoriaalit2013-04-11 03:19:26
381Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
382Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
383Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
384Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
385Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
386Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
387Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
388Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
389Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
390Aine2013-03-29 19:49:25
391Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
392Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
393Kromatografia2013-03-29 19:47:11
394Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
395Tislaus2013-03-29 19:45:48
396Isotooppi2013-03-29 19:45:04
397Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
398Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
399Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
400Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
401Ionit2013-03-29 19:38:29
402Oktetti2013-03-29 19:37:39
403Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
404Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
405Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
406Radiaani2013-03-27 12:58:26
407Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
408Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
409Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
410Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
411Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
412Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
413Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
414Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen2013-03-15 00:17:52
415Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
416Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
417Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti2013-03-13 22:07:42
418Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki2013-03-13 22:05:51
419Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
420Hyrrävoimat ja gyroskooppi2013-03-13 22:03:27
421Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
422Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
423Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
424Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
425Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
426Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
427Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
428Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
429Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
430Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
431Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
432Sinilause2013-02-14 20:11:48
433Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
434Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
435Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
436Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
437Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
438Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
439Kosinilause2013-02-06 15:55:13
440Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
441Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
442Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
443Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
444Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
445Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike2013-02-01 00:08:15
446MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
447Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus2013-01-28 23:47:41
448Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
449Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
450Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
451Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
452Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
453Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
454Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
455Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
456Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
457Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
458Paine2012-12-19 23:34:00
459Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
460Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
461Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
462Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
463Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
464Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
465Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
466Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
467Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
468Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
469Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
470Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
471Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
472Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
473Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
474Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
475Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
476Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
477Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
478Eksponenttifunktio2012-12-12 11:54:02
479Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
480Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
481Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
482Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
483Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
484Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2012-12-11 16:59:37
485Polynomiesimerkkejä2012-12-11 16:58:47
486Polynomin täsmällinen määritelmä2012-12-11 16:43:52
487Polynomien peruskäsitteet2012-12-11 16:34:38
488Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
489Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
490Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
491Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
492Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
493Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
494Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
495GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
496MAB2 - Geometria2012-11-28 22:01:11
497N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
498Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
499Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
500Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
501MAA7 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
502Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
503Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
504Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
505Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
506Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
507Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
508Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
509Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
510Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
511Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
512Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
513Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
514Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
515Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
516Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
517Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
518Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
519Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
520Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
521Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
522Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
523Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
524Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
525Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
526(Rationaalilausekkeet siirretty)2012-10-26 21:30:08
527Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
528Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
529Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
530Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
531Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
532Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
533Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
534Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
535Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
536Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
537Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
538Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
539Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
540Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
541Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
542Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
543Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
544Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
545Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
546Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
547Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
548Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
549Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
550Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
551Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
552Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
553Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
554Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
555Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
556Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
557Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
558Eliökunta2012-10-16 16:35:23
559Populaatiot2012-10-16 16:32:18
560Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
561Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
562Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
563Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
564FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2012-09-19 16:31:56
565YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
566Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
567Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
568Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
569Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
570Sukkessio2012-09-17 19:21:15
571Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
572Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
573Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
574Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
575Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
576Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
577Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
578Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
579Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
580RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
581Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
582RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
583Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
584RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
585Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
586Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
587Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
588Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
589Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
590Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
591Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
592Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
593Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
594MAA4 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
595Tilastot2012-08-22 19:32:01
596Tilastot2012-08-22 19:27:59
597Tilastot2012-08-22 19:27:22
598Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
599Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
600Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
601Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
602Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
603Atomi2012-08-17 12:04:56
604Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
605Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
606Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
607Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
608Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
609Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
610Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
611Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
612Derivaatta2012-07-06 01:50:37
613Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
614K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
615K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
616Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
617Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
618Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
619Titraus2012-06-13 12:54:26
620Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
621Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
622Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
623Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
624Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
625Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
626Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
627Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
628Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
629Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
630Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
631Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
632Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
633Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
634Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
635Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
636Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
637Polymeerit2012-06-01 18:24:56
638Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
639Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
640Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
641Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
642Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
643Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
644Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
645Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
646Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
647Pelit2012-05-04 15:25:06
648Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
649Talous2012-05-04 01:24:12
650Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
651Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
652Vektorit2012-05-03 23:04:56
653Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
654Vektorit2012-05-03 20:50:59
655Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
656Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
657Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
658Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
659Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
660Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
661Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
662Entsyymit2012-05-02 14:58:22
663Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
664Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
665Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
666Transrasvat2012-05-02 14:58:14
667Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
668Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
669Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
670Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
671Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
672Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
673Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
674Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
675σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
676Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
677Atomin koko2012-05-02 14:39:07
678Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
679Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
680Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
681Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
682Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
683Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
684Amiinit2012-05-02 14:32:20
685Rasvat2012-05-02 14:31:47
686Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
687Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
688Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
689Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
690Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
691Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
692Atomimassa2012-05-02 14:20:01
693Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
694Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
695Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
696Metallisidos2012-05-02 14:09:39
697Ionisidos2012-05-02 14:09:28
698Jaksollinen järjestelmä2012-05-02 14:09:17
699Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
700Osmoosi2012-05-02 13:59:12
701Diffuusio2012-05-02 13:59:05
702Solukalvo2012-05-02 13:58:56
703Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
704Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
705Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
706Risteytys2012-05-02 13:58:27
707Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
708Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
709Meioosi2012-05-02 13:54:42
710Mitoosi2012-05-02 13:54:31
711Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
712Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
713Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
714Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
715DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
716DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
717DNA2012-05-02 13:50:54
718Lipidit2012-05-02 13:50:50
719Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
720Virukset2012-05-02 13:18:54
721RNA2012-05-02 13:18:52
722Geeni2012-05-02 13:18:50
723PCR2012-05-02 13:18:48
724DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
725Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
726MAB7 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
727Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
728Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
729Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
730MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
731Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
732Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
733Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
734Tietoa sivustosta2012-04-11 08:42:31
735Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
736Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
737Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
738Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
739Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
740Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
741Lukujonot2012-04-10 09:32:10
742Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
743Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
744GeoGebra2012-04-05 17:20:50
745Prezi2012-03-25 22:22:31
746Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
747Trigonometria2012-03-25 22:10:30
748Geometria2012-03-25 22:08:59
749Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
750Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
751Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
752FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio2012-03-21 13:04:59
753Kiertokulma ja kiertymä2012-03-21 13:04:59
754Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys2012-03-21 13:04:59
755Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
756Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat2012-03-21 13:04:18
757Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
758Yläkoulu2012-03-13 22:35:20
759Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
760Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
761FY8 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
762Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
763Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
764Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
765Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
766Fysiikka2012-03-03 08:38:46
767Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
768Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
769Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
770Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
771Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
772Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
773Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
774Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
775Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
776Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
777Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
778Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
779Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
780Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
781MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
782Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
783Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
784Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
785Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
786Just for fun2012-01-24 19:17:28
787Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
788Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
789Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
790Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17