Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Fluidien mekaniikkaa2018-02-26 08:36:16
2Energia2018-02-26 08:32:54
3Tekijät2017-10-29 07:35:56
4Elastisuus2017-09-20 07:10:46
5Jäykän kappaleen mekaniikkaa2017-09-20 07:10:12
6Cookie Policy2017-06-17 09:45:24
7Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
8Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
9Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
10Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
11Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
12Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
13Varausmalli2016-09-30 13:10:38
14Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
15Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
16Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
17Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
18Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
19Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
20Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
21FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
22Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
23Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
24Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
25Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
26Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
27Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
28Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
29Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
30Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
31Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
32Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
33Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
34Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
35Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
36Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
37Optiikka2015-11-05 22:28:02
38Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
39Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
40Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
41Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
42Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
43Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
44Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
45Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
46Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
47Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
48Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
49Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
50Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
51Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
52Yrittäjyys2015-10-14 07:47:35
53Polynomit2015-09-27 15:03:19
54Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
55Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
56Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
57Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
58Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
59Biologia2015-09-21 20:25:08
60Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
61Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
62Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
63Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
64Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
65Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
66Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
67Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
68Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
69Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
70Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
71Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
72Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
73Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
74Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
75Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
76Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
77Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
78Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
79Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
80Päivitykset2015-02-11 12:59:26
81Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
82Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
83Murtopotenssi2015-02-08 10:25:14
84Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
85Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
86Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
87Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
88Alkoholit2015-01-22 20:50:51
89Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
90Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
91Kidevesi2015-01-22 20:32:07
92Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
93Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
94Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
95Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
96Poolisuus2015-01-22 19:36:35
97Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
98Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
99Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
100Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
101Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2015-01-08 21:54:46
102Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
103Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
104Polynomit2014-12-23 05:45:18
105Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
106Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
107Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
108Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
109Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
110Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
111Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
112Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
113Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
114Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
115Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
116Biologia2014-11-04 02:54:25
117Aistit2014-11-04 02:37:08
118Luusto2014-11-04 02:37:02
119Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
120Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
121Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
122Verenkierto2014-11-04 02:36:26
123Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
124Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
125Kemia2014-11-04 00:05:39
126Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
127Maksa2014-10-16 18:48:46
128Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
129Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
130FY2 - Lämpö2014-10-14 09:34:18
131FY7 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
132FY6 - Sähköoppi2014-10-14 09:19:19
133FY4 - Liikkeen lait2014-10-14 09:18:20
134TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
135Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
136Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
137Munuaiset2014-10-01 23:08:41
138BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
139Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
140Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
141Aistit2014-09-17 10:06:40
142Hormonit2014-09-17 09:54:24
143Hermosto2014-09-17 09:54:16
144Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
145Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
146Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
147Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
148Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
149Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
150Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
151Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
152Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
153Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
154Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
155Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
156Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
157Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
158MAB4 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
159Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
160Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
161Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
162Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2014-08-28 13:03:12
163Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
164Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
165Chat2014-08-24 14:05:41
166Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
167MAA1 - Funktiot ja yhtälöt2014-08-22 08:21:55
168Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2014-08-21 13:31:50
169Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
170Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
171Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2014-08-19 17:04:03
172Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
173Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
174MAA10 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
175Sekalaista2014-07-21 18:41:34
176Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
177Metallisidos2014-04-18 06:49:28
178Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
179Ionisidos2014-04-18 06:48:16
180Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
181YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
182YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
183YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
184Prosentit2014-03-24 17:49:36
185Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
186Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
187Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
188Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
189YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
190Funktio2014-03-17 21:20:37
191K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
192Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
193Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
194Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
195Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
196BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
197Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
198Funktiot2014-03-10 01:44:19
199Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
200Matematiikka2014-03-09 23:33:09
201Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
202Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
203Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
204Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
205Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
206Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
207Blogi2014-03-04 00:53:07
208Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
209Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
210MAA2 - Polynomifunktiot2014-02-22 01:25:08
211Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
212Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
213Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
214Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
215Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
216Pallo2014-01-20 19:32:38
217Grafeeni2014-01-17 00:20:55
218Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
219Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
220Ionitulo2014-01-16 22:07:11
221Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
222Titraus2014-01-16 22:04:41
223Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
224pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
225Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
226Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
227Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
228Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
229pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
230Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
231Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
232Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
233Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
234Entropia2014-01-16 20:38:58
235Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
236Hessin laki2014-01-16 20:38:12
237Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
238Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
239Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
240Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
241Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
242Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
243Tiheys2014-01-16 20:16:43
244Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
245Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
246Seoslasku2014-01-16 20:12:16
247Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
248Entalpia2014-01-16 20:04:50
249Kartio2014-01-15 22:28:21
250Lieriö2014-01-15 21:56:47
251Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
252Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
253Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
254Sijoittaminen2014-01-10 14:14:12
255Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
256Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
257Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
258Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
259Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
260Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
261Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
262Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
263Ympyrä2014-01-10 10:16:59
264Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
265Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
266Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
267Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
268Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
269Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
270Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
271Kolmiot2013-12-01 21:35:40
272Kemia2013-12-01 13:44:18
273Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
274Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
275Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
276N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
277N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
278Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
279Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
280Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
281Kulma2013-11-25 18:22:48
282Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
283Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
284Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
285Linkkejä2013-11-24 14:12:04
286Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
287Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
288Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
289Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
290Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
291Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
292Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
293Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
294Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
295Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
296MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
297Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
298Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
299Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
300Mooli2013-09-05 13:50:08
301Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
302Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
303Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
304Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
305Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
306Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
307Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
308Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
309Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
310Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
311Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
312Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
313Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
314Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
315Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
316Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
317Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
318Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
319Rasvat2013-07-22 13:35:18
320Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
321Esterit2013-07-22 13:24:25
322Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
323Alkoholit2013-07-22 13:23:05
324Isomeria2013-07-22 13:13:16
325Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
326Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
327Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
328Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
329Öljy2013-07-22 12:59:02
330Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
331Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
332Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
333Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
334Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
335Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
336MAA5 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
337Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
338Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
339Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
340Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
341Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
342Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
343Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
344BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
345Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
346Trigonometria2013-04-25 19:58:55
347Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
348Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
349Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
350Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
351Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
352Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
353Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
354Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
355Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
356Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
357Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
358Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
359Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
360Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
361Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
362pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
363Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
364Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
365Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
366Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
367Reaktioyhtälön tasapainottaminen2013-04-17 14:58:26
368Palaminen2013-04-17 14:51:45
369Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
370Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
371Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
372MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot2013-04-16 13:19:08
373Potenssit2013-04-14 21:47:07
374Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
375Resistanssi2013-04-14 19:44:24
376MAB3 - Matemaattisia malleja 12013-04-14 13:58:35
377Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
378Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
379Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
380Extrat2013-04-11 03:56:01
381Tutoriaalit2013-04-11 03:19:26
382Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
383Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
384Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
385Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
386Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
387Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
388Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
389Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
390Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
391Aine2013-03-29 19:49:25
392Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
393Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
394Kromatografia2013-03-29 19:47:11
395Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
396Tislaus2013-03-29 19:45:48
397Isotooppi2013-03-29 19:45:04
398Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
399Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
400Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
401Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
402Ionit2013-03-29 19:38:29
403Oktetti2013-03-29 19:37:39
404Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
405Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
406Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
407Radiaani2013-03-27 12:58:26
408Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
409Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
410Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
411Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
412Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
413Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
414Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
415Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen2013-03-15 00:17:52
416Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
417Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
418Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti2013-03-13 22:07:42
419Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki2013-03-13 22:05:51
420Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
421Hyrrävoimat ja gyroskooppi2013-03-13 22:03:27
422Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
423Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
424Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
425Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
426Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
427Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
428Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
429Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
430Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
431Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
432Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
433Sinilause2013-02-14 20:11:48
434Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
435Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
436Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
437Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
438Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
439Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
440Kosinilause2013-02-06 15:55:13
441Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
442Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
443Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
444Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
445Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
446Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike2013-02-01 00:08:15
447MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
448Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus2013-01-28 23:47:41
449Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
450Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
451Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
452Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
453Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
454Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
455Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
456Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
457Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
458Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
459Paine2012-12-19 23:34:00
460Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
461Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
462Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
463Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
464Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
465Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
466Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
467Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
468Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
469Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
470Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
471Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
472Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
473Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
474Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
475Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
476Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
477Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
478Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
479Eksponenttifunktio2012-12-12 11:54:02
480Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
481Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
482Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
483Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
484Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
485Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2012-12-11 16:59:37
486Polynomiesimerkkejä2012-12-11 16:58:47
487Polynomin täsmällinen määritelmä2012-12-11 16:43:52
488Polynomien peruskäsitteet2012-12-11 16:34:38
489Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
490Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
491Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
492Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
493Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
494Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
495Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
496GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
497MAB2 - Geometria2012-11-28 22:01:11
498N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
499Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
500Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
501Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
502MAA7 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
503Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
504Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
505Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
506Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
507Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
508Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
509Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
510Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
511Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
512Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
513Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
514Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
515Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
516Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
517Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
518Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
519Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
520Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
521Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
522Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
523Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
524Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
525Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
526Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
527(Rationaalilausekkeet siirretty)2012-10-26 21:30:08
528Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
529Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
530Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
531Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
532Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
533Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
534Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
535Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
536Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
537Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
538Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
539Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
540Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
541Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
542Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
543Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
544Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
545Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
546Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
547Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
548Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
549Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
550Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
551Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
552Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
553Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
554Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
555Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
556Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
557Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
558Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
559Eliökunta2012-10-16 16:35:23
560Populaatiot2012-10-16 16:32:18
561Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
562Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
563Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
564Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
565FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2012-09-19 16:31:56
566YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
567Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
568Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
569Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
570Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
571Sukkessio2012-09-17 19:21:15
572Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
573Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
574Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
575Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
576Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
577Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
578Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
579Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
580Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
581RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
582Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
583RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
584Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
585RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
586Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
587Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
588Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
589Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
590Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
591Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
592Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
593Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
594Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
595MAA4 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
596Tilastot2012-08-22 19:32:01
597Tilastot2012-08-22 19:27:59
598Tilastot2012-08-22 19:27:22
599Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
600Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
601Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
602Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
603Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
604Atomi2012-08-17 12:04:56
605Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
606Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
607Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
608Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
609Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
610Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
611Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
612Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
613Derivaatta2012-07-06 01:50:37
614Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
615K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
616K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
617Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
618Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
619Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
620Titraus2012-06-13 12:54:26
621Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
622Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
623Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
624Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
625Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
626Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
627Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
628Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
629Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
630Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
631Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
632Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
633Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
634Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
635Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
636Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
637Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
638Polymeerit2012-06-01 18:24:56
639Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
640Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
641Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
642Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
643Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
644Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
645Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
646Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
647Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
648Pelit2012-05-04 15:25:06
649Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
650Talous2012-05-04 01:24:12
651Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
652Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
653Vektorit2012-05-03 23:04:56
654Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
655Vektorit2012-05-03 20:50:59
656Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
657Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
658Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
659Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
660Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
661Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
662Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
663Entsyymit2012-05-02 14:58:22
664Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
665Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
666Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
667Transrasvat2012-05-02 14:58:14
668Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
669Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
670Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
671Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
672Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
673Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
674Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
675Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
676σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
677Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
678Atomin koko2012-05-02 14:39:07
679Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
680Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
681Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
682Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
683Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
684Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
685Amiinit2012-05-02 14:32:20
686Rasvat2012-05-02 14:31:47
687Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
688Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
689Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
690Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
691Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
692Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
693Atomimassa2012-05-02 14:20:01
694Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
695Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
696Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
697Metallisidos2012-05-02 14:09:39
698Ionisidos2012-05-02 14:09:28
699Jaksollinen järjestelmä2012-05-02 14:09:17
700Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
701Osmoosi2012-05-02 13:59:12
702Diffuusio2012-05-02 13:59:05
703Solukalvo2012-05-02 13:58:56
704Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
705Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
706Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
707Risteytys2012-05-02 13:58:27
708Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
709Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
710Meioosi2012-05-02 13:54:42
711Mitoosi2012-05-02 13:54:31
712Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
713Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
714Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
715Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
716DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
717DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
718DNA2012-05-02 13:50:54
719Lipidit2012-05-02 13:50:50
720Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
721Virukset2012-05-02 13:18:54
722RNA2012-05-02 13:18:52
723Geeni2012-05-02 13:18:50
724PCR2012-05-02 13:18:48
725DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
726Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
727MAB7 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
728Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
729Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
730Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
731MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
732Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
733Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
734Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
735Tietoa sivustosta2012-04-11 08:42:31
736Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
737Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
738Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
739Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
740Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
741Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
742Lukujonot2012-04-10 09:32:10
743Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
744Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
745GeoGebra2012-04-05 17:20:50
746Prezi2012-03-25 22:22:31
747Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
748Trigonometria2012-03-25 22:10:30
749Geometria2012-03-25 22:08:59
750Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
751Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
752Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
753FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio2012-03-21 13:04:59
754Kiertokulma ja kiertymä2012-03-21 13:04:59
755Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys2012-03-21 13:04:59
756Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
757Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat2012-03-21 13:04:18
758Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
759Yläkoulu2012-03-13 22:35:20
760Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
761Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
762FY8 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
763Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
764Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
765Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
766Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
767Fysiikka2012-03-03 08:38:46
768Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
769Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
770Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
771Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
772Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
773Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
774Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
775Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
776Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
777Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
778Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
779Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
780Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
781Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
782MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
783Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
784Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
785Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
786Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
787Just for fun2012-01-24 19:17:28
788Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
789Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
790Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
791Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>