Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2022-06-08 09:26:31
2Chat2020-12-10 09:50:28
3Sijoittaminen2020-04-16 09:25:52
4Reaktioyhtälön tasapainottaminen (yläkoulu)2020-03-15 11:40:48
5Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2020-03-14 04:53:02
6Polynomiesimerkkejä2020-03-14 04:51:19
7Polynomin täsmällinen määritelmä2020-03-14 04:49:05
8Polynomien peruskäsitteet2020-03-14 04:44:12
9MAA2 - Polynomifunktiot ja -yhtälöt2020-03-14 04:42:08
10Jaksollinen järjestelmä2020-03-11 06:04:43
11MAY1 - Luvut ja lukujonot2020-03-07 08:04:56
12Murtopotenssi2020-03-03 05:46:57
13Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2020-03-03 05:10:54
14Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2020-03-03 04:42:12
15FY2 - Lämpö2019-11-20 10:02:33
16FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2019-11-20 10:00:41
17Lukiotasoiset matematiikan sisällöt2019-11-19 22:26:05
18Tietoa sivustosta2019-11-19 22:15:03
19Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2019-11-19 22:13:32
20Extrat2019-11-19 22:12:24
21Tutoriaalit2019-11-19 22:12:09
22Yläkoulu2019-11-19 22:11:56
23Yrittäjyys2019-11-19 22:10:43
24Lukio, OPS20162019-11-19 22:10:15
25Yliopisto-tasoiset fysiikan sisällöt2019-11-19 22:03:08
26Yliopisto-tasoiset sisällöt2019-11-19 22:02:42
27Eksponenttifunktio2019-03-31 15:30:20
28Värähtelyt2018-10-25 21:44:37
29Fluidien mekaniikkaa2018-02-26 08:36:16
30Energia2018-02-26 08:32:54
31Tekijät2017-10-29 07:35:56
32Elastisuus2017-09-20 07:10:46
33Jäykän kappaleen mekaniikkaa2017-09-20 07:10:12
34Cookie Policy2017-06-17 09:45:24
35Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
36Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
37Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
38Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
39Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
40Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
41Varausmalli2016-09-30 13:10:38
42Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
43Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
44Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
45Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
46Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
47Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
48Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
49FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
50Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
51Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
52Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
53Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
54Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
55Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
56Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
57Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
58Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
59Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
60Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
61Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
62Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
63Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
64Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
65Optiikka2015-11-05 22:28:02
66Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
67Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
68Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
69Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
70Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
71Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
72Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
73Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
74Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
75Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
76Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
77Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
78Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
79Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
80Polynomit2015-09-27 15:03:19
81Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
82Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
83Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
84Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
85Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
86Biologia2015-09-21 20:25:08
87Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
88Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
89Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
90Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
91Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
92Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
93Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
94Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
95Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
96Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
97Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
98Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
99Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
100Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
101Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
102Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
103Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
104Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
105Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
106Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
107Päivitykset2015-02-11 12:59:26
108Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
109Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
110Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
111Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
112Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
113Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
114Alkoholit2015-01-22 20:50:51
115Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
116Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
117Kidevesi2015-01-22 20:32:07
118Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
119Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
120Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
121Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
122Poolisuus2015-01-22 19:36:35
123Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
124Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
125Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
126Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
127Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
128Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
129Polynomit2014-12-23 05:45:18
130Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
131Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
132Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
133Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
134Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
135Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
136Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
137Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
138Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
139Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
140Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
141Biologia2014-11-04 02:54:25
142Aistit2014-11-04 02:37:08
143Luusto2014-11-04 02:37:02
144Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
145Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
146Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
147Verenkierto2014-11-04 02:36:26
148Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
149Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
150Kemia2014-11-04 00:05:39
151Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
152Maksa2014-10-16 18:48:46
153Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
154Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
155FY6 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
156FY3 - Sähkö2014-10-14 09:19:19
157FY4 - Voima ja liike2014-10-14 09:18:20
158TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
159Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
160Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
161Munuaiset2014-10-01 23:08:41
162BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
163Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
164Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
165Aistit2014-09-17 10:06:40
166Hormonit2014-09-17 09:54:24
167Hermosto2014-09-17 09:54:16
168Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
169Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
170Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
171Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
172Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
173Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
174Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
175Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
176Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
177Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
178Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
179Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
180Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
181Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
182MAB7 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
183Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
184Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
185Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
186Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
187Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
188Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
189Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
190Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
191Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
192Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
193MAA9 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
194Sekalaista2014-07-21 18:41:34
195Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
196Metallisidos2014-04-18 06:49:28
197Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
198Ionisidos2014-04-18 06:48:16
199Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
200YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
201YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
202YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
203Prosentit2014-03-24 17:49:36
204Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
205Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
206Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
207Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
208YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
209Funktio2014-03-17 21:20:37
210K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
211Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
212Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
213Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
214Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
215BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
216Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
217Funktiot2014-03-10 01:44:19
218Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
219Matematiikka2014-03-09 23:33:09
220Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
221Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
222Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
223Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
224Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
225Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
226Blogi2014-03-04 00:53:07
227Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
228Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
229Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
230Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
231Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
232Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
233Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
234Pallo2014-01-20 19:32:38
235Grafeeni2014-01-17 00:20:55
236Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
237Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
238Ionitulo2014-01-16 22:07:11
239Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
240Titraus2014-01-16 22:04:41
241Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
242pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
243Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
244Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
245Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
246Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
247pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
248Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
249Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
250Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
251Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
252Entropia2014-01-16 20:38:58
253Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
254Hessin laki2014-01-16 20:38:12
255Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
256Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
257Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
258Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
259Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
260Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
261Tiheys2014-01-16 20:16:43
262Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
263Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
264Seoslasku2014-01-16 20:12:16
265Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
266Entalpia2014-01-16 20:04:50
267Kartio2014-01-15 22:28:21
268Lieriö2014-01-15 21:56:47
269Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
270Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
271Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
272Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
273Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
274Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
275Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
276Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
277Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
278Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
279Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
280Ympyrä2014-01-10 10:16:59
281Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
282Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
283Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
284Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
285Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
286Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
287Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
288Kolmiot2013-12-01 21:35:40
289Kemia2013-12-01 13:44:18
290Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
291Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
292Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
293N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
294N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
295Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
296Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
297Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
298Kulma2013-11-25 18:22:48
299Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
300Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
301Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
302Linkkejä2013-11-24 14:12:04
303Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
304Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
305Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
306Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
307Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
308Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
309Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
310Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
311Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
312Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
313MAB2 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
314Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
315Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
316Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
317Mooli2013-09-05 13:50:08
318Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
319Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
320Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
321Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
322Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
323Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
324Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
325Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
326Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
327Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
328Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
329Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
330Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
331Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
332Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
333Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
334Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
335Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
336Rasvat2013-07-22 13:35:18
337Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
338Esterit2013-07-22 13:24:25
339Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
340Alkoholit2013-07-22 13:23:05
341Isomeria2013-07-22 13:13:16
342Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
343Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
344Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
345Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
346Öljy2013-07-22 12:59:02
347Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
348Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
349Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
350Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
351Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
352Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
353MAA4 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
354Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
355Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
356Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
357Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
358Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
359Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
360Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
361BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
362Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
363Trigonometria2013-04-25 19:58:55
364Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
365Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
366Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
367Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
368Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
369Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
370Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
371Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
372Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
373Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
374Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
375Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
376Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
377Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
378Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
379pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
380Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
381Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
382Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
383Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
384Palaminen2013-04-17 14:51:45
385Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
386Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
387Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
388MAA7 - Trigonometriset funktiot2013-04-16 13:19:08
389Potenssit2013-04-14 21:47:07
390Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
391Resistanssi2013-04-14 19:44:24
392MAB4 - Matemaattisia malleja2013-04-14 13:58:35
393Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
394Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
395Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
396Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
397Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
398Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
399Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
400Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
401Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
402Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
403Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
404Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
405Aine2013-03-29 19:49:25
406Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
407Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
408Kromatografia2013-03-29 19:47:11
409Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
410Tislaus2013-03-29 19:45:48
411Isotooppi2013-03-29 19:45:04
412Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
413Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
414Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
415Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
416Ionit2013-03-29 19:38:29
417Oktetti2013-03-29 19:37:39
418Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
419Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
420Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
421Radiaani2013-03-27 12:58:26
422Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
423Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
424Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
425Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
426Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
427Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
428Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
429Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen (extra)2013-03-15 00:17:52
430Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
431Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
432Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti (extra)2013-03-13 22:07:42
433Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki (extra)2013-03-13 22:05:51
434Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
435Hyrrävoimat ja gyroskooppi (extra)2013-03-13 22:03:27
436Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
437Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
438Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
439Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
440Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
441Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
442Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
443Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
444Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
445Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
446Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
447Sinilause2013-02-14 20:11:48
448Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
449Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
450Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
451Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
452Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
453Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
454Kosinilause2013-02-06 15:55:13
455Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
456Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
457Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
458Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
459Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
460Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike (extra)2013-02-01 00:08:15
461MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
462Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus (extra)2013-01-28 23:47:41
463Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
464Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
465Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
466Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
467Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
468Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
469Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
470Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
471Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
472Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
473Paine2012-12-19 23:34:00
474Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
475Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
476Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
477Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
478Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
479Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
480Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
481Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
482Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
483Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
484Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
485Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
486Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
487Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
488Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
489Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
490Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
491Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
492Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
493Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
494Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
495Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
496Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
497Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
498Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
499Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
500Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
501Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
502Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
503Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
504Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
505GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
506MAB3 - Geometria2012-11-28 22:01:11
507N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
508Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
509Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
510Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
511MAA6 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
512Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
513Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
514Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
515Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
516Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
517Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
518Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
519Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
520Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
521Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
522Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
523Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
524Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
525Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
526Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
527Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
528Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
529Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
530Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
531Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
532Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
533Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
534Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
535Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
536Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
537Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
538Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
539Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
540Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
541Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
542Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
543Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
544Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
545Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
546Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
547Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
548Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
549Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
550Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
551Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
552Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
553Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
554Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
555Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
556Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
557Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
558Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
559Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
560Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
561Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
562Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
563Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
564Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
565Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
566Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
567Eliökunta2012-10-16 16:35:23
568Populaatiot2012-10-16 16:32:18
569Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
570Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
571Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
572Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
573YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
574Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
575Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
576Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
577Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
578Sukkessio2012-09-17 19:21:15
579Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
580Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
581Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
582Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
583Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
584Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
585Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
586Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
587Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
588RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
589Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
590RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
591Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
592RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
593Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
594Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
595Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
596Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
597Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
598Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
599Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
600Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
601Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
602MAA5 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
603Tilastot2012-08-22 19:32:01
604Tilastot2012-08-22 19:27:59
605Tilastot2012-08-22 19:27:22
606Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
607Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
608Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
609Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
610Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
611Atomi2012-08-17 12:04:56
612Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
613Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
614Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
615Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
616Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
617Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
618Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
619Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
620Derivaatta2012-07-06 01:50:37
621Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
622K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
623K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
624Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
625Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
626Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
627Titraus2012-06-13 12:54:26
628Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
629Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
630Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
631Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
632Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
633Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
634Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
635Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
636Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
637Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
638Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
639Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
640Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
641Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
642Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
643Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
644Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
645Polymeerit2012-06-01 18:24:56
646Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
647Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
648Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
649Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
650Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
651Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
652Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
653Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
654Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
655Pelit2012-05-04 15:25:06
656Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
657Talous2012-05-04 01:24:12
658Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
659Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
660Vektorit2012-05-03 23:04:56
661Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
662Vektorit2012-05-03 20:50:59
663Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
664Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
665Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
666Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
667Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
668Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
669Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
670Entsyymit2012-05-02 14:58:22
671Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
672Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
673Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
674Transrasvat2012-05-02 14:58:14
675Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
676Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
677Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
678Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
679Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
680Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
681Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
682Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
683σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
684Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
685Atomin koko2012-05-02 14:39:07
686Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
687Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
688Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
689Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
690Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
691Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
692Amiinit2012-05-02 14:32:20
693Rasvat2012-05-02 14:31:47
694Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
695Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
696Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
697Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
698Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
699Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
700Atomimassa2012-05-02 14:20:01
701Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
702Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
703Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
704Metallisidos2012-05-02 14:09:39
705Ionisidos2012-05-02 14:09:28
706Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
707Osmoosi2012-05-02 13:59:12
708Diffuusio2012-05-02 13:59:05
709Solukalvo2012-05-02 13:58:56
710Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
711Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
712Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
713Risteytys2012-05-02 13:58:27
714Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
715Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
716Meioosi2012-05-02 13:54:42
717Mitoosi2012-05-02 13:54:31
718Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
719Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
720Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
721Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
722DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
723DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
724DNA2012-05-02 13:50:54
725Lipidit2012-05-02 13:50:50
726Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
727Virukset2012-05-02 13:18:54
728RNA2012-05-02 13:18:52
729Geeni2012-05-02 13:18:50
730PCR2012-05-02 13:18:48
731DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
732Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
733MAB6 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
734Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
735Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
736Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
737MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
738Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
739Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
740Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
741Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
742Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
743Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
744Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
745Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
746Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
747Lukujonot2012-04-10 09:32:10
748Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
749Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
750GeoGebra2012-04-05 17:20:50
751Prezi2012-03-25 22:22:31
752Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
753Trigonometria2012-03-25 22:10:30
754Geometria2012-03-25 22:08:59
755Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
756Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
757Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
758FY5 - Jaksollinen liike ja aallot2012-03-21 13:04:59
759Kiertokulma ja kiertymä (extra)2012-03-21 13:04:59
760Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys (extra)2012-03-21 13:04:59
761Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
762Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat (extra)2012-03-21 13:04:18
763Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
764Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
765Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
766FY7 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
767Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
768Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
769Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
770Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
771Fysiikka2012-03-03 08:38:46
772Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
773Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
774Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
775Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
776Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
777Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
778Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
779Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
780Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
781Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
782Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
783Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
784Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
785Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
786MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
787Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
788Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
789Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
790Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
791Just for fun2012-01-24 19:17:28
792Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
793Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
794Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
795Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>