Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Cookie Policy2017-06-17 09:45:24
2Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
3Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
4Elastisuus2016-09-30 13:15:09
5Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
6Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
7Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
8Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
9Varausmalli2016-09-30 13:10:38
10Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
11Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
12Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
13Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
14Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
15Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
16Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
17FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
18Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
19Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
20Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
21Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
22Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
23Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
24Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
25Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
26Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
27Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
28Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
29Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
30Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
31Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
32Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
33Optiikka2015-11-05 22:28:02
34Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
35Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
36Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
37Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
38Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
39Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
40Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
41Energia2015-11-05 22:07:45
42Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
43Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
44Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
45Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
46Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
47Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
48Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
49Yrittäjyys2015-10-14 07:47:35
50Polynomit2015-09-27 15:03:19
51Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
52Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
53Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
54Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
55Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
56Tekijät2015-09-26 18:50:31
57Biologia2015-09-21 20:25:08
58Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
59Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
60Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
61Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
62Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
63Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
64Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
65Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
66Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
67Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
68Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
69Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
70Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
71Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
72Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
73Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
74Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
75Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
76Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
77Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
78Päivitykset2015-02-11 12:59:26
79Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
80Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
81Murtopotenssi2015-02-08 10:25:14
82Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
83Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
84Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
85Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
86Alkoholit2015-01-22 20:50:51
87Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
88Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
89Kidevesi2015-01-22 20:32:07
90Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
91Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
92Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
93Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
94Poolisuus2015-01-22 19:36:35
95Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
96Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
97Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
98Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
99Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2015-01-08 21:54:46
100Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
101Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
102Polynomit2014-12-23 05:45:18
103Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
104Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
105Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
106Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
107Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
108Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
109Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
110Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
111Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
112Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
113Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
114Biologia2014-11-04 02:54:25
115Aistit2014-11-04 02:37:08
116Luusto2014-11-04 02:37:02
117Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
118Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
119Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
120Verenkierto2014-11-04 02:36:26
121Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
122Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
123Kemia2014-11-04 00:05:39
124Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
125Maksa2014-10-16 18:48:46
126Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
127Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
128FY2 - Lämpö2014-10-14 09:34:18
129FY7 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
130FY6 - Sähköoppi2014-10-14 09:19:19
131FY4 - Liikkeen lait2014-10-14 09:18:20
132TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
133Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
134Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
135Munuaiset2014-10-01 23:08:41
136BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
137Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
138Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
139Aistit2014-09-17 10:06:40
140Hormonit2014-09-17 09:54:24
141Hermosto2014-09-17 09:54:16
142Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
143Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
144Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
145Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
146Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
147Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
148Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
149Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
150Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
151Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
152Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
153Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
154Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
155Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
156MAB4 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
157Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
158Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
159Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
160Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2014-08-28 13:03:12
161Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
162Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
163Chat2014-08-24 14:05:41
164Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
165MAA1 - Funktiot ja yhtälöt2014-08-22 08:21:55
166Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2014-08-21 13:31:50
167Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
168Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
169Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2014-08-19 17:04:03
170Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
171Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
172MAA10 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
173Sekalaista2014-07-21 18:41:34
174Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
175Metallisidos2014-04-18 06:49:28
176Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
177Ionisidos2014-04-18 06:48:16
178Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
179YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
180YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
181YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
182Prosentit2014-03-24 17:49:36
183Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
184Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
185Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
186Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
187YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
188Funktio2014-03-17 21:20:37
189K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
190Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
191Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
192Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
193Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
194BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
195Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
196Funktiot2014-03-10 01:44:19
197Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
198Matematiikka2014-03-09 23:33:09
199Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
200Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
201Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
202Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
203Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
204Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
205Blogi2014-03-04 00:53:07
206Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
207Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
208MAA2 - Polynomifunktiot2014-02-22 01:25:08
209Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
210Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
211Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
212Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
213Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
214Pallo2014-01-20 19:32:38
215Grafeeni2014-01-17 00:20:55
216Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
217Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
218Ionitulo2014-01-16 22:07:11
219Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
220Titraus2014-01-16 22:04:41
221Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
222pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
223Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
224Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
225Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
226Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
227pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
228Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
229Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
230Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
231Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
232Entropia2014-01-16 20:38:58
233Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
234Hessin laki2014-01-16 20:38:12
235Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
236Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
237Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
238Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
239Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
240Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
241Tiheys2014-01-16 20:16:43
242Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
243Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
244Seoslasku2014-01-16 20:12:16
245Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
246Entalpia2014-01-16 20:04:50
247Kartio2014-01-15 22:28:21
248Lieriö2014-01-15 21:56:47
249Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
250Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
251Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
252Sijoittaminen2014-01-10 14:14:12
253Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
254Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
255Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
256Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
257Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
258Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
259Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
260Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
261Ympyrä2014-01-10 10:16:59
262Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
263Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
264Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
265Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
266Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
267Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
268Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
269Kolmiot2013-12-01 21:35:40
270Kemia2013-12-01 13:44:18
271Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
272Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
273Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
274N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
275N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
276Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
277Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
278Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
279Kulma2013-11-25 18:22:48
280Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
281Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
282Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
283Linkkejä2013-11-24 14:12:04
284Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
285Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
286Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
287Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
288Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
289Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
290Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
291Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
292Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
293Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
294MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
295Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
296Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
297Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
298Mooli2013-09-05 13:50:08
299Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
300Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
301Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
302Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
303Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
304Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
305Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
306Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
307Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
308Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
309Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
310Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
311Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
312Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
313Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
314Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
315Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
316Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
317Rasvat2013-07-22 13:35:18
318Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
319Esterit2013-07-22 13:24:25
320Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
321Alkoholit2013-07-22 13:23:05
322Isomeria2013-07-22 13:13:16
323Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
324Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
325Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
326Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
327Öljy2013-07-22 12:59:02
328Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
329Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
330Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
331Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
332Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
333Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
334MAA5 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
335Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
336Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
337Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
338Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
339Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
340Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
341Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
342BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
343Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
344Trigonometria2013-04-25 19:58:55
345Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
346Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
347Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
348Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
349Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
350Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
351Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
352Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
353Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
354Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
355Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
356Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
357Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
358Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
359Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
360pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
361Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
362Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
363Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
364Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
365Reaktioyhtälön tasapainottaminen2013-04-17 14:58:26
366Palaminen2013-04-17 14:51:45
367Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
368Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
369Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
370MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot2013-04-16 13:19:08
371Potenssit2013-04-14 21:47:07
372Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
373Resistanssi2013-04-14 19:44:24
374MAB3 - Matemaattisia malleja 12013-04-14 13:58:35
375Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
376Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
377Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
378Extrat2013-04-11 03:56:01
379Tutoriaalit2013-04-11 03:19:26
380Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
381Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
382Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
383Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
384Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
385Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
386Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
387Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
388Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
389Aine2013-03-29 19:49:25
390Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
391Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
392Kromatografia2013-03-29 19:47:11
393Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
394Tislaus2013-03-29 19:45:48
395Isotooppi2013-03-29 19:45:04
396Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
397Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
398Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
399Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
400Ionit2013-03-29 19:38:29
401Oktetti2013-03-29 19:37:39
402Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
403Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
404Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
405Radiaani2013-03-27 12:58:26
406Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
407Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
408Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
409Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
410Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
411Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
412Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
413Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen2013-03-15 00:17:52
414Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
415Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
416Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti2013-03-13 22:07:42
417Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki2013-03-13 22:05:51
418Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
419Hyrrävoimat ja gyroskooppi2013-03-13 22:03:27
420Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
421Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
422Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
423Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
424Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
425Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
426Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
427Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
428Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
429Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
430Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
431Sinilause2013-02-14 20:11:48
432Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
433Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
434Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
435Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
436Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
437Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
438Kosinilause2013-02-06 15:55:13
439Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
440Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
441Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
442Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
443Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
444Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike2013-02-01 00:08:15
445MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
446Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus2013-01-28 23:47:41
447Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
448Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
449Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
450Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
451Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
452Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
453Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
454Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
455Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
456Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
457Paine2012-12-19 23:34:00
458Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
459Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
460Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
461Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
462Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
463Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
464Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
465Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
466Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
467Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
468Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
469Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
470Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
471Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
472Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
473Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
474Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
475Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
476Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
477Eksponenttifunktio2012-12-12 11:54:02
478Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
479Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
480Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
481Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
482Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
483Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2012-12-11 16:59:37
484Polynomiesimerkkejä2012-12-11 16:58:47
485Polynomin täsmällinen määritelmä2012-12-11 16:43:52
486Polynomien peruskäsitteet2012-12-11 16:34:38
487Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
488Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
489Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
490Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
491Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
492Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
493Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
494GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
495MAB2 - Geometria2012-11-28 22:01:11
496N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
497Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
498Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
499Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
500MAA7 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
501Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
502Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
503Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
504Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
505Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
506Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
507Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
508Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
509Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
510Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
511Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
512Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
513Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
514Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
515Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
516Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
517Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
518Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
519Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
520Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
521Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
522Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
523Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
524Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
525(Rationaalilausekkeet siirretty)2012-10-26 21:30:08
526Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
527Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
528Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
529Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
530Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
531Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
532Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
533Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
534Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
535Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
536Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
537Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
538Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
539Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
540Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
541Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
542Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
543Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
544Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
545Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
546Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
547Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
548Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
549Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
550Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
551Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
552Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
553Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
554Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
555Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
556Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
557Eliökunta2012-10-16 16:35:23
558Populaatiot2012-10-16 16:32:18
559Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
560Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
561Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
562Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
563FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2012-09-19 16:31:56
564YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
565Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
566Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
567Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
568Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
569Sukkessio2012-09-17 19:21:15
570Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
571Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
572Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
573Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
574Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
575Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
576Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
577Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
578Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
579RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
580Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
581RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
582Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
583RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
584Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
585Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
586Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
587Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
588Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
589Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
590Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
591Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
592Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
593MAA4 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
594Tilastot2012-08-22 19:32:01
595Tilastot2012-08-22 19:27:59
596Tilastot2012-08-22 19:27:22
597Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
598Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
599Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
600Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
601Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
602Atomi2012-08-17 12:04:56
603Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
604Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
605Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
606Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
607Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
608Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
609Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
610Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
611Derivaatta2012-07-06 01:50:37
612Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
613K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
614K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
615Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
616Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
617Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
618Titraus2012-06-13 12:54:26
619Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
620Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
621Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
622Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
623Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
624Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
625Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
626Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
627Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
628Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
629Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
630Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
631Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
632Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
633Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
634Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
635Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
636Polymeerit2012-06-01 18:24:56
637Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
638Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
639Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
640Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
641Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
642Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
643Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
644Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
645Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
646Pelit2012-05-04 15:25:06
647Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
648Talous2012-05-04 01:24:12
649Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
650Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
651Vektorit2012-05-03 23:04:56
652Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
653Vektorit2012-05-03 20:50:59
654Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
655Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
656Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
657Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
658Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
659Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
660Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
661Entsyymit2012-05-02 14:58:22
662Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
663Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
664Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
665Transrasvat2012-05-02 14:58:14
666Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
667Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
668Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
669Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
670Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
671Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
672Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
673Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
674σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
675Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
676Atomin koko2012-05-02 14:39:07
677Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
678Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
679Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
680Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
681Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
682Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
683Amiinit2012-05-02 14:32:20
684Rasvat2012-05-02 14:31:47
685Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
686Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
687Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
688Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
689Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
690Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
691Atomimassa2012-05-02 14:20:01
692Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
693Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
694Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
695Metallisidos2012-05-02 14:09:39
696Ionisidos2012-05-02 14:09:28
697Jaksollinen järjestelmä2012-05-02 14:09:17
698Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
699Osmoosi2012-05-02 13:59:12
700Diffuusio2012-05-02 13:59:05
701Solukalvo2012-05-02 13:58:56
702Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
703Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
704Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
705Risteytys2012-05-02 13:58:27
706Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
707Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
708Meioosi2012-05-02 13:54:42
709Mitoosi2012-05-02 13:54:31
710Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
711Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
712Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
713Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
714DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
715DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
716DNA2012-05-02 13:50:54
717Lipidit2012-05-02 13:50:50
718Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
719Virukset2012-05-02 13:18:54
720RNA2012-05-02 13:18:52
721Geeni2012-05-02 13:18:50
722PCR2012-05-02 13:18:48
723DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
724Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
725MAB7 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
726Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
727Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
728Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
729MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
730Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
731Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
732Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
733Tietoa sivustosta2012-04-11 08:42:31
734Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
735Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
736Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
737Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
738Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
739Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
740Lukujonot2012-04-10 09:32:10
741Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
742Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
743GeoGebra2012-04-05 17:20:50
744Prezi2012-03-25 22:22:31
745Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
746Trigonometria2012-03-25 22:10:30
747Geometria2012-03-25 22:08:59
748Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
749Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
750Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
751FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio2012-03-21 13:04:59
752Kiertokulma ja kiertymä2012-03-21 13:04:59
753Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys2012-03-21 13:04:59
754Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
755Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat2012-03-21 13:04:18
756Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
757Yläkoulu2012-03-13 22:35:20
758Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
759Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
760FY8 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
761Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
762Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
763Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
764Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
765Fysiikka2012-03-03 08:38:46
766Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
767Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
768Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
769Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
770Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
771Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
772Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
773Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
774Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
775Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
776Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
777Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
778Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
779Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
780MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
781Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
782Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
783Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
784Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
785Just for fun2012-01-24 19:17:28
786Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
787Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
788Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
789Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17