Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
2Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
3Elastisuus2016-09-30 13:15:09
4Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
5Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
6Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
7Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
8Varausmalli2016-09-30 13:10:38
9Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
10Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
11Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
12Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
13Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
14Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
15Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
16FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
17Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
18Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
19Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
20Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
21Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
22Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
23Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
24Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
25Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
26Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
27Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
28Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
29Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
30Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
31Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
32Optiikka2015-11-05 22:28:02
33Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
34Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
35Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
36Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
37Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
38Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
39Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
40Energia2015-11-05 22:07:45
41Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
42Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
43Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
44Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
45Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
46Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
47Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
48Yrittäjyys2015-10-14 07:47:35
49Polynomit2015-09-27 15:03:19
50Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
51Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
52Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
53Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
54Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
55Tekijät2015-09-26 18:50:31
56Biologia2015-09-21 20:25:08
57Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
58Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
59Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
60Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
61Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
62Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
63Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
64Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
65Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
66Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
67Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
68Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
69Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
70Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
71Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
72Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
73Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
74Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
75Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
76Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
77Päivitykset2015-02-11 12:59:26
78Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
79Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
80Murtopotenssi2015-02-08 10:25:14
81Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
82Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
83Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
84Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
85Alkoholit2015-01-22 20:50:51
86Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
87Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
88Kidevesi2015-01-22 20:32:07
89Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
90Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
91Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
92Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
93Poolisuus2015-01-22 19:36:35
94Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
95Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
96Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
97Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
98Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2015-01-08 21:54:46
99Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
100Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
101Polynomit2014-12-23 05:45:18
102Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
103Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
104Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
105Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
106Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
107Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
108Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
109Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
110Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
111Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
112Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
113Biologia2014-11-04 02:54:25
114Aistit2014-11-04 02:37:08
115Luusto2014-11-04 02:37:02
116Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
117Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
118Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
119Verenkierto2014-11-04 02:36:26
120Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
121Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
122Kemia2014-11-04 00:05:39
123Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
124Maksa2014-10-16 18:48:46
125Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
126Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
127FY2 - Lämpö2014-10-14 09:34:18
128FY7 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
129FY6 - Sähköoppi2014-10-14 09:19:19
130FY4 - Liikkeen lait2014-10-14 09:18:20
131TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
132Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
133Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
134Munuaiset2014-10-01 23:08:41
135BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
136Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
137Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
138Aistit2014-09-17 10:06:40
139Hormonit2014-09-17 09:54:24
140Hermosto2014-09-17 09:54:16
141Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
142Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
143Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
144Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
145Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
146Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
147Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
148Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
149Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
150Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
151Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
152Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
153Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
154Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
155MAB4 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
156Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
157Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
158Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
159Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2014-08-28 13:03:12
160Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
161Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
162Chat2014-08-24 14:05:41
163Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
164MAA1 - Funktiot ja yhtälöt2014-08-22 08:21:55
165Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2014-08-21 13:31:50
166Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
167Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
168Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2014-08-19 17:04:03
169Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
170Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
171MAA10 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
172Sekalaista2014-07-21 18:41:34
173Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
174Metallisidos2014-04-18 06:49:28
175Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
176Ionisidos2014-04-18 06:48:16
177Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
178YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
179YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
180YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
181Prosentit2014-03-24 17:49:36
182Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
183Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
184Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
185Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
186YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
187Funktio2014-03-17 21:20:37
188K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
189Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
190Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
191Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
192Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
193BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
194Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
195Funktiot2014-03-10 01:44:19
196Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
197Matematiikka2014-03-09 23:33:09
198Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
199Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
200Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
201Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
202Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
203Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
204Blogi2014-03-04 00:53:07
205Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
206Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
207MAA2 - Polynomifunktiot2014-02-22 01:25:08
208Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
209Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
210Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
211Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
212Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
213Pallo2014-01-20 19:32:38
214Grafeeni2014-01-17 00:20:55
215Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
216Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
217Ionitulo2014-01-16 22:07:11
218Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
219Titraus2014-01-16 22:04:41
220Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
221pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
222Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
223Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
224Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
225Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
226pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
227Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
228Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
229Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
230Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
231Entropia2014-01-16 20:38:58
232Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
233Hessin laki2014-01-16 20:38:12
234Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
235Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
236Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
237Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
238Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
239Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
240Tiheys2014-01-16 20:16:43
241Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
242Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
243Seoslasku2014-01-16 20:12:16
244Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
245Entalpia2014-01-16 20:04:50
246Kartio2014-01-15 22:28:21
247Lieriö2014-01-15 21:56:47
248Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
249Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
250Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
251Sijoittaminen2014-01-10 14:14:12
252Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
253Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
254Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
255Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
256Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
257Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
258Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
259Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
260Ympyrä2014-01-10 10:16:59
261Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
262Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
263Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
264Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
265Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
266Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
267Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
268Kolmiot2013-12-01 21:35:40
269Kemia2013-12-01 13:44:18
270Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
271Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
272Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
273N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
274N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
275Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
276Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
277Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
278Kulma2013-11-25 18:22:48
279Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
280Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
281Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
282Linkkejä2013-11-24 14:12:04
283Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
284Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
285Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
286Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
287Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
288Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
289Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
290Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
291Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
292Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
293MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
294Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
295Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
296Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
297Mooli2013-09-05 13:50:08
298Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
299Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
300Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
301Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
302Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
303Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
304Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
305Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
306Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
307Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
308Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
309Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
310Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
311Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
312Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
313Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
314Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
315Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
316Rasvat2013-07-22 13:35:18
317Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
318Esterit2013-07-22 13:24:25
319Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
320Alkoholit2013-07-22 13:23:05
321Isomeria2013-07-22 13:13:16
322Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
323Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
324Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
325Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
326Öljy2013-07-22 12:59:02
327Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
328Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
329Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
330Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
331Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
332Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
333MAA5 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
334Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
335Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
336Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
337Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
338Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
339Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
340Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
341BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
342Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
343Trigonometria2013-04-25 19:58:55
344Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
345Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
346Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
347Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
348Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
349Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
350Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
351Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
352Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
353Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
354Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
355Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
356Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
357Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
358Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
359pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
360Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
361Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
362Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
363Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
364Reaktioyhtälön tasapainottaminen2013-04-17 14:58:26
365Palaminen2013-04-17 14:51:45
366Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
367Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
368Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
369MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot2013-04-16 13:19:08
370Potenssit2013-04-14 21:47:07
371Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
372Resistanssi2013-04-14 19:44:24
373MAB3 - Matemaattisia malleja 12013-04-14 13:58:35
374Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
375Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
376Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
377Extrat2013-04-11 03:56:01
378Tutoriaalit2013-04-11 03:19:26
379Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
380Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
381Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
382Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
383Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
384Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
385Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
386Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
387Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
388Aine2013-03-29 19:49:25
389Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
390Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
391Kromatografia2013-03-29 19:47:11
392Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
393Tislaus2013-03-29 19:45:48
394Isotooppi2013-03-29 19:45:04
395Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
396Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
397Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
398Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
399Ionit2013-03-29 19:38:29
400Oktetti2013-03-29 19:37:39
401Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
402Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
403Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
404Radiaani2013-03-27 12:58:26
405Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
406Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
407Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
408Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
409Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
410Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
411Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
412Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen2013-03-15 00:17:52
413Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
414Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
415Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti2013-03-13 22:07:42
416Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki2013-03-13 22:05:51
417Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
418Hyrrävoimat ja gyroskooppi2013-03-13 22:03:27
419Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
420Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
421Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
422Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
423Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
424Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
425Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
426Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
427Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
428Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
429Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
430Sinilause2013-02-14 20:11:48
431Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
432Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
433Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
434Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
435Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
436Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
437Kosinilause2013-02-06 15:55:13
438Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
439Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
440Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
441Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
442Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
443Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike2013-02-01 00:08:15
444MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
445Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus2013-01-28 23:47:41
446Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
447Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
448Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
449Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
450Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
451Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
452Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
453Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
454Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
455Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
456Paine2012-12-19 23:34:00
457Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
458Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
459Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
460Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
461Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
462Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
463Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
464Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
465Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
466Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
467Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
468Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
469Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
470Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
471Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
472Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
473Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
474Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
475Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
476Eksponenttifunktio2012-12-12 11:54:02
477Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
478Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
479Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
480Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
481Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
482Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2012-12-11 16:59:37
483Polynomiesimerkkejä2012-12-11 16:58:47
484Polynomin täsmällinen määritelmä2012-12-11 16:43:52
485Polynomien peruskäsitteet2012-12-11 16:34:38
486Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
487Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
488Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
489Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
490Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
491Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
492Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
493GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
494MAB2 - Geometria2012-11-28 22:01:11
495N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
496Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
497Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
498Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
499MAA7 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
500Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
501Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
502Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
503Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
504Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
505Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
506Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
507Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
508Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
509Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
510Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
511Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
512Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
513Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
514Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
515Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
516Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
517Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
518Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
519Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
520Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
521Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
522Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
523Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
524(Rationaalilausekkeet siirretty)2012-10-26 21:30:08
525Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
526Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
527Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
528Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
529Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
530Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
531Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
532Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
533Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
534Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
535Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
536Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
537Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
538Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
539Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
540Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
541Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
542Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
543Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
544Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
545Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
546Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
547Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
548Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
549Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
550Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
551Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
552Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
553Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
554Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
555Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
556Eliökunta2012-10-16 16:35:23
557Populaatiot2012-10-16 16:32:18
558Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
559Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
560Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
561Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
562FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2012-09-19 16:31:56
563YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
564Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
565Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
566Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
567Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
568Sukkessio2012-09-17 19:21:15
569Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
570Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
571Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
572Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
573Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
574Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
575Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
576Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
577Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
578RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
579Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
580RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
581Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
582RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
583Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
584Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
585Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
586Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
587Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
588Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
589Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
590Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
591Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
592MAA4 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
593Tilastot2012-08-22 19:32:01
594Tilastot2012-08-22 19:27:59
595Tilastot2012-08-22 19:27:22
596Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
597Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
598Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
599Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
600Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
601Atomi2012-08-17 12:04:56
602Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
603Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
604Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
605Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
606Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
607Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
608Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
609Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
610Derivaatta2012-07-06 01:50:37
611Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
612K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
613K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
614Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
615Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
616Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
617Titraus2012-06-13 12:54:26
618Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
619Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
620Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
621Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
622Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
623Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
624Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
625Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
626Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
627Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
628Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
629Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
630Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
631Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
632Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
633Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
634Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
635Polymeerit2012-06-01 18:24:56
636Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
637Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
638Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
639Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
640Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
641Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
642Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
643Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
644Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
645Pelit2012-05-04 15:25:06
646Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
647Talous2012-05-04 01:24:12
648Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
649Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
650Vektorit2012-05-03 23:04:56
651Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
652Vektorit2012-05-03 20:50:59
653Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
654Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
655Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
656Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
657Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
658Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
659Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
660Entsyymit2012-05-02 14:58:22
661Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
662Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
663Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
664Transrasvat2012-05-02 14:58:14
665Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
666Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
667Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
668Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
669Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
670Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
671Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
672Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
673σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
674Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
675Atomin koko2012-05-02 14:39:07
676Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
677Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
678Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
679Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
680Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
681Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
682Amiinit2012-05-02 14:32:20
683Rasvat2012-05-02 14:31:47
684Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
685Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
686Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
687Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
688Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
689Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
690Atomimassa2012-05-02 14:20:01
691Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
692Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
693Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
694Metallisidos2012-05-02 14:09:39
695Ionisidos2012-05-02 14:09:28
696Jaksollinen järjestelmä2012-05-02 14:09:17
697Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
698Osmoosi2012-05-02 13:59:12
699Diffuusio2012-05-02 13:59:05
700Solukalvo2012-05-02 13:58:56
701Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
702Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
703Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
704Risteytys2012-05-02 13:58:27
705Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
706Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
707Meioosi2012-05-02 13:54:42
708Mitoosi2012-05-02 13:54:31
709Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
710Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
711Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
712Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
713DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
714DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
715DNA2012-05-02 13:50:54
716Lipidit2012-05-02 13:50:50
717Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
718Virukset2012-05-02 13:18:54
719RNA2012-05-02 13:18:52
720Geeni2012-05-02 13:18:50
721PCR2012-05-02 13:18:48
722DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
723Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
724MAB7 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
725Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
726Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
727Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
728MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
729Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
730Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
731Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
732Tietoa sivustosta2012-04-11 08:42:31
733Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
734Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
735Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
736Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
737Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
738Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
739Lukujonot2012-04-10 09:32:10
740Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
741Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
742GeoGebra2012-04-05 17:20:50
743Prezi2012-03-25 22:22:31
744Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
745Trigonometria2012-03-25 22:10:30
746Geometria2012-03-25 22:08:59
747Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
748Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
749Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
750FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio2012-03-21 13:04:59
751Kiertokulma ja kiertymä2012-03-21 13:04:59
752Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys2012-03-21 13:04:59
753Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
754Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat2012-03-21 13:04:18
755Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
756Yläkoulu2012-03-13 22:35:20
757Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
758Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
759FY8 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
760Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
761Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
762Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
763Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
764Fysiikka2012-03-03 08:38:46
765Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
766Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
767Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
768Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
769Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
770Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
771Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
772Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
773Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
774Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
775Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
776Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
777Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
778Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
779MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
780Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
781Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
782Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
783Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
784Just for fun2012-01-24 19:17:28
785Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
786Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
787Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
788Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17