Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Värähtelyt2018-10-25 21:44:37
2Fluidien mekaniikkaa2018-02-26 08:36:16
3Energia2018-02-26 08:32:54
4Tekijät2017-10-29 07:35:56
5Elastisuus2017-09-20 07:10:46
6Jäykän kappaleen mekaniikkaa2017-09-20 07:10:12
7Cookie Policy2017-06-17 09:45:24
8Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
9Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
10Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
11Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
12Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
13Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
14Varausmalli2016-09-30 13:10:38
15Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
16Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
17Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
18Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
19Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
20Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
21Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
22FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
23Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
24Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
25Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
26Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
27Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
28Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
29Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
30Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
31Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
32Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
33Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
34Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
35Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
36Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
37Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
38Optiikka2015-11-05 22:28:02
39Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
40Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
41Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
42Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
43Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
44Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
45Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
46Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
47Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
48Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
49Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
50Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
51Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
52Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
53Yrittäjyys2015-10-14 07:47:35
54Polynomit2015-09-27 15:03:19
55Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
56Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
57Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
58Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
59Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
60Biologia2015-09-21 20:25:08
61Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
62Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
63Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
64Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
65Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
66Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
67Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
68Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
69Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
70Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
71Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
72Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
73Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
74Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
75Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
76Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
77Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
78Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
79Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
80Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
81Päivitykset2015-02-11 12:59:26
82Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
83Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
84Murtopotenssi2015-02-08 10:25:14
85Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
86Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
87Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
88Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
89Alkoholit2015-01-22 20:50:51
90Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
91Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
92Kidevesi2015-01-22 20:32:07
93Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
94Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
95Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
96Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
97Poolisuus2015-01-22 19:36:35
98Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
99Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
100Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
101Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
102Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2015-01-08 21:54:46
103Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
104Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
105Polynomit2014-12-23 05:45:18
106Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
107Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
108Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
109Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
110Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
111Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
112Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
113Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
114Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
115Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
116Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
117Biologia2014-11-04 02:54:25
118Aistit2014-11-04 02:37:08
119Luusto2014-11-04 02:37:02
120Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
121Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
122Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
123Verenkierto2014-11-04 02:36:26
124Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
125Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
126Kemia2014-11-04 00:05:39
127Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
128Maksa2014-10-16 18:48:46
129Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
130Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
131FY2 - Lämpö2014-10-14 09:34:18
132FY7 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
133FY6 - Sähköoppi2014-10-14 09:19:19
134FY4 - Liikkeen lait2014-10-14 09:18:20
135TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
136Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
137Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
138Munuaiset2014-10-01 23:08:41
139BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
140Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
141Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
142Aistit2014-09-17 10:06:40
143Hormonit2014-09-17 09:54:24
144Hermosto2014-09-17 09:54:16
145Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
146Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
147Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
148Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
149Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
150Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
151Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
152Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
153Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
154Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
155Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
156Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
157Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
158Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
159MAB4 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
160Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
161Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
162Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
163Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2014-08-28 13:03:12
164Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
165Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
166Chat2014-08-24 14:05:41
167Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
168MAA1 - Funktiot ja yhtälöt2014-08-22 08:21:55
169Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2014-08-21 13:31:50
170Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
171Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
172Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2014-08-19 17:04:03
173Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
174Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
175MAA10 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
176Sekalaista2014-07-21 18:41:34
177Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
178Metallisidos2014-04-18 06:49:28
179Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
180Ionisidos2014-04-18 06:48:16
181Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
182YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
183YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
184YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
185Prosentit2014-03-24 17:49:36
186Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
187Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
188Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
189Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
190YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
191Funktio2014-03-17 21:20:37
192K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
193Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
194Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
195Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
196Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
197BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
198Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
199Funktiot2014-03-10 01:44:19
200Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
201Matematiikka2014-03-09 23:33:09
202Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
203Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
204Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
205Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
206Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
207Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
208Blogi2014-03-04 00:53:07
209Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
210Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
211MAA2 - Polynomifunktiot2014-02-22 01:25:08
212Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
213Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
214Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
215Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
216Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
217Pallo2014-01-20 19:32:38
218Grafeeni2014-01-17 00:20:55
219Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
220Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
221Ionitulo2014-01-16 22:07:11
222Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
223Titraus2014-01-16 22:04:41
224Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
225pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
226Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
227Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
228Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
229Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
230pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
231Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
232Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
233Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
234Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
235Entropia2014-01-16 20:38:58
236Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
237Hessin laki2014-01-16 20:38:12
238Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
239Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
240Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
241Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
242Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
243Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
244Tiheys2014-01-16 20:16:43
245Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
246Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
247Seoslasku2014-01-16 20:12:16
248Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
249Entalpia2014-01-16 20:04:50
250Kartio2014-01-15 22:28:21
251Lieriö2014-01-15 21:56:47
252Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
253Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
254Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
255Sijoittaminen2014-01-10 14:14:12
256Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
257Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
258Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
259Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
260Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
261Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
262Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
263Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
264Ympyrä2014-01-10 10:16:59
265Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
266Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
267Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
268Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
269Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
270Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
271Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
272Kolmiot2013-12-01 21:35:40
273Kemia2013-12-01 13:44:18
274Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
275Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
276Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
277N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
278N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
279Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
280Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
281Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
282Kulma2013-11-25 18:22:48
283Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
284Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
285Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
286Linkkejä2013-11-24 14:12:04
287Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
288Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
289Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
290Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
291Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
292Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
293Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
294Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
295Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
296Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
297MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
298Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
299Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
300Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
301Mooli2013-09-05 13:50:08
302Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
303Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
304Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
305Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
306Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
307Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
308Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
309Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
310Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
311Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
312Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
313Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
314Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
315Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
316Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
317Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
318Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
319Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
320Rasvat2013-07-22 13:35:18
321Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
322Esterit2013-07-22 13:24:25
323Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
324Alkoholit2013-07-22 13:23:05
325Isomeria2013-07-22 13:13:16
326Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
327Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
328Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
329Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
330Öljy2013-07-22 12:59:02
331Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
332Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
333Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
334Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
335Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
336Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
337MAA5 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
338Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
339Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
340Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
341Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
342Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
343Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
344Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
345BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
346Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
347Trigonometria2013-04-25 19:58:55
348Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
349Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
350Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
351Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
352Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
353Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
354Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
355Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
356Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
357Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
358Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
359Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
360Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
361Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
362Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
363pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
364Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
365Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
366Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
367Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
368Reaktioyhtälön tasapainottaminen2013-04-17 14:58:26
369Palaminen2013-04-17 14:51:45
370Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
371Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
372Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
373MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot2013-04-16 13:19:08
374Potenssit2013-04-14 21:47:07
375Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
376Resistanssi2013-04-14 19:44:24
377MAB3 - Matemaattisia malleja 12013-04-14 13:58:35
378Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
379Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
380Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
381Extrat2013-04-11 03:56:01
382Tutoriaalit2013-04-11 03:19:26
383Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
384Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
385Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
386Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
387Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
388Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
389Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
390Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
391Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
392Aine2013-03-29 19:49:25
393Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
394Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
395Kromatografia2013-03-29 19:47:11
396Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
397Tislaus2013-03-29 19:45:48
398Isotooppi2013-03-29 19:45:04
399Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
400Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
401Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
402Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
403Ionit2013-03-29 19:38:29
404Oktetti2013-03-29 19:37:39
405Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
406Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
407Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
408Radiaani2013-03-27 12:58:26
409Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
410Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
411Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
412Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
413Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
414Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
415Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
416Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen2013-03-15 00:17:52
417Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
418Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
419Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti2013-03-13 22:07:42
420Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki2013-03-13 22:05:51
421Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
422Hyrrävoimat ja gyroskooppi2013-03-13 22:03:27
423Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
424Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
425Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
426Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
427Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
428Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
429Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
430Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
431Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
432Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
433Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
434Sinilause2013-02-14 20:11:48
435Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
436Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
437Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
438Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
439Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
440Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
441Kosinilause2013-02-06 15:55:13
442Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
443Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
444Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
445Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
446Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
447Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike2013-02-01 00:08:15
448MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
449Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus2013-01-28 23:47:41
450Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
451Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
452Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
453Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
454Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
455Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
456Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
457Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
458Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
459Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
460Paine2012-12-19 23:34:00
461Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
462Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
463Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
464Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
465Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
466Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
467Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
468Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
469Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
470Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
471Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
472Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
473Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
474Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
475Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
476Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
477Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
478Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
479Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
480Eksponenttifunktio2012-12-12 11:54:02
481Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
482Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
483Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
484Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
485Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
486Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2012-12-11 16:59:37
487Polynomiesimerkkejä2012-12-11 16:58:47
488Polynomin täsmällinen määritelmä2012-12-11 16:43:52
489Polynomien peruskäsitteet2012-12-11 16:34:38
490Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
491Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
492Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
493Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
494Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
495Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
496Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
497GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
498MAB2 - Geometria2012-11-28 22:01:11
499N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
500Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
501Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
502Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
503MAA7 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
504Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
505Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
506Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
507Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
508Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
509Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
510Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
511Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
512Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
513Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
514Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
515Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
516Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
517Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
518Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
519Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
520Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
521Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
522Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
523Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
524Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
525Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
526Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
527Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
528(Rationaalilausekkeet siirretty)2012-10-26 21:30:08
529Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
530Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
531Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
532Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
533Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
534Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
535Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
536Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
537Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
538Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
539Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
540Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
541Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
542Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
543Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
544Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
545Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
546Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
547Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
548Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
549Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
550Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
551Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
552Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
553Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
554Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
555Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
556Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
557Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
558Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
559Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
560Eliökunta2012-10-16 16:35:23
561Populaatiot2012-10-16 16:32:18
562Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
563Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
564Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
565Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
566FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2012-09-19 16:31:56
567YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
568Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
569Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
570Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
571Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
572Sukkessio2012-09-17 19:21:15
573Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
574Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
575Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
576Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
577Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
578Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
579Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
580Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
581Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
582RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
583Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
584RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
585Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
586RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
587Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
588Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
589Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
590Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
591Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
592Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
593Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
594Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
595Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
596MAA4 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
597Tilastot2012-08-22 19:32:01
598Tilastot2012-08-22 19:27:59
599Tilastot2012-08-22 19:27:22
600Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
601Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
602Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
603Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
604Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
605Atomi2012-08-17 12:04:56
606Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
607Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
608Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
609Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
610Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
611Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
612Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
613Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
614Derivaatta2012-07-06 01:50:37
615Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
616K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
617K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
618Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
619Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
620Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
621Titraus2012-06-13 12:54:26
622Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
623Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
624Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
625Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
626Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
627Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
628Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
629Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
630Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
631Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
632Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
633Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
634Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
635Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
636Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
637Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
638Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
639Polymeerit2012-06-01 18:24:56
640Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
641Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
642Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
643Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
644Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
645Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
646Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
647Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
648Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
649Pelit2012-05-04 15:25:06
650Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
651Talous2012-05-04 01:24:12
652Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
653Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
654Vektorit2012-05-03 23:04:56
655Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
656Vektorit2012-05-03 20:50:59
657Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
658Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
659Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
660Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
661Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
662Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
663Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
664Entsyymit2012-05-02 14:58:22
665Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
666Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
667Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
668Transrasvat2012-05-02 14:58:14
669Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
670Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
671Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
672Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
673Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
674Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
675Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
676Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
677σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
678Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
679Atomin koko2012-05-02 14:39:07
680Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
681Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
682Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
683Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
684Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
685Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
686Amiinit2012-05-02 14:32:20
687Rasvat2012-05-02 14:31:47
688Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
689Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
690Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
691Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
692Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
693Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
694Atomimassa2012-05-02 14:20:01
695Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
696Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
697Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
698Metallisidos2012-05-02 14:09:39
699Ionisidos2012-05-02 14:09:28
700Jaksollinen järjestelmä2012-05-02 14:09:17
701Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
702Osmoosi2012-05-02 13:59:12
703Diffuusio2012-05-02 13:59:05
704Solukalvo2012-05-02 13:58:56
705Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
706Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
707Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
708Risteytys2012-05-02 13:58:27
709Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
710Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
711Meioosi2012-05-02 13:54:42
712Mitoosi2012-05-02 13:54:31
713Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
714Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
715Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
716Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
717DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
718DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
719DNA2012-05-02 13:50:54
720Lipidit2012-05-02 13:50:50
721Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
722Virukset2012-05-02 13:18:54
723RNA2012-05-02 13:18:52
724Geeni2012-05-02 13:18:50
725PCR2012-05-02 13:18:48
726DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
727Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
728MAB7 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
729Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
730Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
731Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
732MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
733Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
734Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
735Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
736Tietoa sivustosta2012-04-11 08:42:31
737Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
738Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
739Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
740Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
741Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
742Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
743Lukujonot2012-04-10 09:32:10
744Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
745Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
746GeoGebra2012-04-05 17:20:50
747Prezi2012-03-25 22:22:31
748Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
749Trigonometria2012-03-25 22:10:30
750Geometria2012-03-25 22:08:59
751Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
752Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
753Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
754FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio2012-03-21 13:04:59
755Kiertokulma ja kiertymä2012-03-21 13:04:59
756Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys2012-03-21 13:04:59
757Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
758Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat2012-03-21 13:04:18
759Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
760Yläkoulu2012-03-13 22:35:20
761Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
762Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
763FY8 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
764Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
765Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
766Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
767Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
768Fysiikka2012-03-03 08:38:46
769Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
770Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
771Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
772Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
773Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
774Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
775Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
776Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
777Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
778Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
779Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
780Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
781Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
782Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
783MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
784Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
785Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
786Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
787Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
788Just for fun2012-01-24 19:17:28
789Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
790Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
791Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
792Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>