Päivitykset

Tässä Opetus.tv:n alasivut muokkausjärjestyksessä tuoreimmasta muokkauksesta vanhimpaan. Muokkauksiksi lasketaan sekä uudet luodut sivut että aiemmin luodut sivut, joita on muokattu luomisen jälkeen.

NroSivun otsikkoViimeksi muokattu
1Ensimmäisen asteen polynomiyhtälöt2019-11-24 19:03:41
2FY2 - Lämpö2019-11-20 10:02:33
3FY1 - Fysiikka luonnontieteenä2019-11-20 10:00:41
4Lukiotasoiset matematiikan sisällöt2019-11-19 22:26:05
5Tietoa sivustosta2019-11-19 22:15:03
6Ota yhteyttä tai lähetä palautetta2019-11-19 22:13:32
7Extrat2019-11-19 22:12:24
8Tutoriaalit2019-11-19 22:12:09
9Yläkoulu2019-11-19 22:11:56
10Yrittäjyys2019-11-19 22:10:43
11Lukio, OPS20162019-11-19 22:10:15
12Yliopisto-tasoiset fysiikan sisällöt2019-11-19 22:03:08
13Yliopisto-tasoiset sisällöt2019-11-19 22:02:42
14Eksponenttifunktio2019-03-31 15:30:20
15Värähtelyt2018-10-25 21:44:37
16Fluidien mekaniikkaa2018-02-26 08:36:16
17Energia2018-02-26 08:32:54
18Tekijät2017-10-29 07:35:56
19Elastisuus2017-09-20 07:10:46
20Jäykän kappaleen mekaniikkaa2017-09-20 07:10:12
21Cookie Policy2017-06-17 09:45:24
22Vko 19/2012 - Älytiedon neliöjuuri2017-03-02 17:25:49
23Sähkömagnetismi2016-09-30 13:20:41
24Aineen olomuodot ja olomuodonmuutokset2016-09-30 13:12:29
25Sähköopin perusteet2016-09-30 13:11:44
26Sähköinen potentiaali ja energia2016-09-30 13:11:20
27Sähkökenttä2016-09-30 13:10:59
28Varausmalli2016-09-30 13:10:38
29Vaihtovirtapiirit2016-09-30 13:10:22
30Sähkömagneettinen säteily2016-09-30 13:10:16
31Kenttämuunnokset ja Maxwellin yhtälöt2016-09-30 13:10:10
32Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi2016-09-30 13:09:59
33Magneettinen voima ja magneettikenttä2016-09-30 13:09:48
34Sähkövirta ja elektroniikan alkeet2016-09-30 13:09:26
35Logaritmi-/eksponenttiyhtälöt ja -epäyhtälöt2016-08-20 12:57:05
36FY3 - Aallot2016-05-19 20:00:57
37Ihminen lajina2016-02-04 00:50:23
38Puolustusjärjestelmä2016-02-04 00:36:07
39Lisääntyminen ja seksuaalisuus2016-02-04 00:34:56
40Toisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:44
41Nimittäjä yhtälössä2015-11-23 18:07:38
42Ensimmäisen asteen yhtälö2015-11-23 18:07:32
43Yhtälön käsite2015-11-23 18:07:28
44Yhtälöt 12015-11-23 18:07:23
45Mekaniikka2015-11-23 10:36:12
46Fysiikan opiskelun tueksi2015-11-23 10:35:28
47Optiset laitteet2015-11-19 00:30:18
48Linssien ja peilien optiikkaa2015-11-19 00:29:27
49Heijastuminen ja taittuminen2015-11-19 00:28:36
50Diffraktio raosta ja pyöreästä reiästä2015-11-19 00:27:53
51Diffraktio kaksoisraosta ja hilasta2015-11-19 00:27:23
52Optiikka2015-11-05 22:28:02
53Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet2015-11-05 22:24:20
54Termodynamiikan toinen pääsääntö2015-11-05 22:22:53
55Mikroskooppisen ja makroskooppisen kuvailun yhteys2015-11-05 22:22:22
56Energia, työ ja lämpö2015-11-05 22:20:38
57Ideaalikaasut ja ideaalikaasuprosessit2015-11-05 22:16:58
58Termodynaamiset suureet2015-11-05 22:14:10
59Termodynamiikka2015-11-05 22:12:20
60Liikemäärä ja törmäykset2015-11-05 22:05:33
61Pistemäisen kappaleen dynamiikkaa2015-11-05 22:03:34
62Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa2015-11-05 22:00:42
63Ongelmanratkaisun tueksi2015-11-05 21:56:55
64Fysikaalinen mallinnus2015-11-05 21:56:07
65Funktion kasvavuus ja vähenevyys2015-11-03 08:54:35
66Liiketoimintasuunnitelman laskelmat2015-10-14 07:47:47
67Polynomit2015-09-27 15:03:19
68Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2015-09-27 14:55:02
69Lausekkeet2015-09-27 14:54:27
70Polynomien kertolasku2015-09-27 14:42:08
71Laskujärjestys polynomilausekkeissa2015-09-27 14:41:33
72Polynomien perusteet2015-09-27 14:28:03
73Biologia2015-09-21 20:25:08
74Lyhyt matematiikka2015-09-21 20:21:04
75Pitkä matematiikka2015-09-21 18:41:27
76Potenssilaskenta2015-08-27 00:07:14
77Kymmenpotenssimuoto2015-08-26 22:13:23
78Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä2015-08-26 22:13:05
79Tulon ja osamäärän potenssi2015-08-26 22:12:33
80Potenssilausekkeita2015-08-26 22:12:14
81Potenssilaskennan peruskäsitteet2015-08-26 22:11:53
82Potenssin potenssi2015-08-26 22:08:50
83Elämysten matematiikka2015-04-16 19:58:06
84Tangenttiyhtälöt2015-04-01 06:43:28
85Gravitaatio2015-03-11 22:22:04
86Voima ja ympyräliike yleisemmin2015-03-11 22:19:54
87Geometrisen lukujonon summa2015-03-08 21:09:29
88Keskeisvoima2015-02-25 00:19:41
89Aritmeettisen lukujonon summa2015-02-14 12:36:23
90Vastauksen ilmoittaminen kemiassa2015-02-11 17:55:47
91Harjoituksia hapetusluvuilla2015-02-11 17:54:00
92Hapetusluku2015-02-11 17:49:03
93Happo-emäsreaktiot (org. kemia)2015-02-11 17:46:21
94Päivitykset2015-02-11 12:59:26
95Vino heittoliike ja Angry Birds2015-02-10 21:57:14
96Vaakasuora heittoliike2015-02-08 22:40:52
97Murtopotenssi2015-02-08 10:25:14
98Aritmeettinen lukujono2015-02-07 15:30:03
99Geometrinen lukujono2015-02-07 15:27:18
100Lukujonoista yleisesti2015-02-07 15:18:38
101Derivaatan sovelluksia (trigonometria)2015-01-24 17:25:39
102Alkoholit2015-01-22 20:50:51
103Orgaanisen kemian harjoituksia2015-01-22 20:36:50
104Sidokset orgaanisissa yhdisteissä2015-01-22 20:33:49
105Kidevesi2015-01-22 20:32:07
106Konsentraatio2015-01-22 20:28:53
107Massa- ja tilavuusprosentti2015-01-22 19:56:15
108Harjoituksia ainemäärällä2015-01-22 19:51:41
109Dispersiovoima2015-01-22 19:42:35
110Poolisuus2015-01-22 19:36:35
111Liukoisuus2015-01-22 19:33:20
112Trigonometristen funktioiden derivointi2015-01-16 13:38:37
113Kosiniyhtälöt2015-01-15 19:06:54
114Kiihtyvä liike2015-01-08 22:18:21
115Keskinopeus ja hetkellinen nopeus (t,x)-koordinaatistossa2015-01-08 21:54:46
116Suureet ja mittaaminen2015-01-08 21:49:38
117Tasainen liike2015-01-08 21:24:06
118Polynomit2014-12-23 05:45:18
119Proteiinisynteesi2014-12-14 14:50:30
120Siniyhtälöt2014-12-12 00:17:20
121Kemia: Veden kemia2014-12-04 14:28:57
122Diskriminantti toisen asteen polynomiyhtälölle2014-11-08 16:45:44
123Työ-energiaperiaate2014-11-08 15:56:23
124Vakiovoiman tekemä työ2014-11-08 15:42:21
125Noste ja Arkhimedeen laki2014-11-08 15:09:27
126Tasapainoehto2014-11-06 18:27:31
127Vektoreista ja voimakuvioista2014-11-06 18:02:03
128Nopeus on vektori2014-11-06 17:57:27
129Ihminen sopeutuu ympäristöön2014-11-04 08:59:31
130Biologia2014-11-04 02:54:25
131Aistit2014-11-04 02:37:08
132Luusto2014-11-04 02:37:02
133Ihmisen lihakset2014-11-04 02:36:55
134Aineenvaihdunta2014-11-04 02:36:48
135Kehon viestintä2014-11-04 02:36:34
136Verenkierto2014-11-04 02:36:26
137Ihminen nisäkkäänä2014-11-04 02:36:18
138Ihmisen biologia2014-11-04 02:36:08
139Kemia2014-11-04 00:05:39
140Elämänkaari2014-10-16 18:49:07
141Maksa2014-10-16 18:48:46
142Hengityselimistö2014-10-16 18:47:27
143Ruuansulatus2014-10-16 18:45:37
144FY6 - Sähkömagnetismi2014-10-14 09:20:20
145FY3 - Sähkö2014-10-14 09:19:19
146FY4 - Voima ja liike2014-10-14 09:18:20
147TI-Nspire CX CAS2014-10-02 13:48:36
148Ohjelmistopäivitykset2014-10-02 13:47:18
149Lisääntyminen2014-10-01 23:13:36
150Munuaiset2014-10-01 23:08:41
151BI4 - Ihmisen biologia2014-10-01 23:01:16
152Toisen asteen polynomiyhtälön ratkaisukaava2014-10-01 09:43:35
153Funktion käsite ja kuvaaja2014-09-18 18:16:28
154Aistit2014-09-17 10:06:40
155Hormonit2014-09-17 09:54:24
156Hermosto2014-09-17 09:54:16
157Luusto ja lihakset2014-09-17 09:54:10
158Verenkiertoelimistö2014-09-17 09:54:03
159Luvut ja laskutoimitukset2014-09-14 20:51:45
160Kokonaislukujen laskutoimituksia2014-09-14 14:43:31
161Liikkuvaan johdinsauvaan indusoituva jännite magneettikentässä2014-09-13 15:00:06
162Varattu hiukkanen sähkökentässä2014-09-13 11:33:16
163Varattu hiukkanen magneettikentässä2014-09-13 11:30:16
164Yhtälöparit2014-09-10 14:36:51
165Luonnolliset luvut2014-09-09 08:10:47
166Kokonaisluvut2014-09-08 18:34:24
167Desimaaliluvuilla laskeminen ilman laskinta2014-09-08 18:34:12
168Numeroista lukuja2014-09-08 18:34:05
169Itseinduktio käämissä2014-09-08 12:03:14
170Yleinen juuri2014-09-04 13:13:10
171MAB7 - Matemaattinen analyysi2014-09-04 07:30:35
172Potenssiyhtälöt2014-09-04 07:22:04
173Kääntäen verrannollisuus2014-09-03 22:38:24
174Eksponenttiyhtälö2014-09-01 20:42:12
175Eksponenttifunktio2014-08-27 22:28:38
176Varoitusmerkit2014-08-27 08:14:32
177Chat2014-08-24 14:05:41
178Potenssifunktiot2014-08-22 08:59:11
179MAY1 - Luvut ja lukujonot2014-08-22 08:21:55
180Suoraan verrannollisuus2014-08-19 17:04:11
181Laskutoimituksia murtoluvuilla2014-08-19 17:04:07
182Lukujoukot ja lukujen ominaisuuksia2014-08-19 17:04:03
183Neliöjuuri2014-08-19 16:59:21
184Potenssi ja sen laskusäännöt2014-08-19 16:43:46
185MAA9 - Integraalilaskenta2014-07-22 13:28:29
186Sekalaista2014-07-21 18:41:34
187Fysiikan YO, kevät 20142014-04-28 05:18:47
188Metallisidos2014-04-18 06:49:28
189Kovalenttinen sidos2014-04-18 06:49:13
190Ionisidos2014-04-18 06:48:16
191Koordinaatisto2014-04-17 23:05:47
192YO-ratkaisuja (pitkä matem.)2014-04-06 23:24:54
193YO-ratkaisuja (lyhyt matem.)2014-04-06 23:23:49
194YO-ratkaisuja2014-03-27 17:53:31
195Prosentit2014-03-24 17:49:36
196Opetus.tv - Päivitä tulevaisuutesi!2014-03-19 15:15:10
197Kemian YO, kevät 20102014-03-19 02:00:42
198Kemian YO, syksy 20122014-03-18 00:26:35
199Kemian YO, kevät 20142014-03-18 00:26:05
200YO-ratkaisuja (kemia)2014-03-18 00:14:36
201Funktio2014-03-17 21:20:37
202K2013 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2014-03-17 12:19:01
203Polynomifunktioiden integrointi2014-03-15 17:57:19
204Lämpö ja ominaislämpökapasiteetti2014-03-14 12:15:56
205Potenssifunktioiden integrointi2014-03-14 01:52:50
206Neliöjuuri ja kuutiojuuri2014-03-10 22:42:38
207BI5 - Bioteknologia2014-03-10 11:49:45
208Solubiologia ja perinnöllisyys2014-03-10 11:49:11
209Funktiot2014-03-10 01:44:19
210Funktion käsite2014-03-10 01:40:26
211Matematiikka2014-03-09 23:33:09
212Suoran yhtälö2014-03-09 21:18:23
213Käyttöehdot2014-03-08 17:00:10
214Viikon pulmatehtävät2014-03-08 09:47:09
215Olemassaolon tarkoitus2014-03-08 09:18:05
216Yhteystiedot2014-03-05 09:20:32
217Kuvittele jos...2014-03-04 09:01:16
218Blogi2014-03-04 00:53:07
219Moniarvoiset hapot2014-03-03 11:57:42
220Suhdekaava2014-03-03 11:55:42
221MAA2 - Polynomifunktiot ja -yhtälöt2014-02-22 01:25:08
222Toisen asteen polynomifunktio2014-02-22 01:17:27
223Hydrostaattinen paine ja Boylen laki2014-02-07 21:05:07
224Derivaatan sovelluksia polynomi- ja rationaalifunktioille2014-01-28 19:29:05
225Nelikulmiot2014-01-22 00:57:21
226Ympyräsektori2014-01-22 00:52:14
227Pallo2014-01-20 19:32:38
228Grafeeni2014-01-17 00:20:55
229Yhteinen ioni (liukoisuustulo)2014-01-16 22:28:33
230Liukoisuus ja pH2014-01-16 22:08:09
231Ionitulo2014-01-16 22:07:11
232Liukoisuustulo2014-01-16 22:05:46
233Titraus2014-01-16 22:04:41
234Vakioiden välinen yhteys2014-01-16 22:00:07
235pH ja pOH2014-01-16 21:58:49
236Heikot emäkset ja neutraloituminen2014-01-16 21:57:24
237Hapot ja emäkset (kertaus)2014-01-16 21:56:50
238Happo- ja emäsvakiot2014-01-16 21:44:00
239Veden ionitulo2014-01-16 21:43:33
240pH (eli happamuus)2014-01-16 21:42:45
241Le Châtelier'n periaate (konsentraatio, paine, lämpötila)2014-01-16 21:26:39
242Reaktiotasapaino2014-01-16 21:20:56
243Aktivaatioenergia2014-01-16 20:40:38
244Gibbsin energia2014-01-16 20:39:20
245Entropia2014-01-16 20:38:58
246Sidosenergia (entalpia)2014-01-16 20:38:37
247Hessin laki2014-01-16 20:38:12
248Perusmuodostumislämpö (entalpia)2014-01-16 20:34:20
249Yhteyttäminen2014-01-16 20:31:08
250Reaktioyhtälön tasapainottaminen2014-01-16 20:30:46
251Tislaus & kromatografia2014-01-16 20:28:42
252Reaktiosarja2014-01-16 20:25:13
253Avogadron laki2014-01-16 20:20:54
254Tiheys2014-01-16 20:16:43
255Kaasujen tilayhtälö2014-01-16 20:15:19
256Moolitilavuus2014-01-16 20:14:08
257Seoslasku2014-01-16 20:12:16
258Stoikiometria2014-01-16 20:11:23
259Entalpia2014-01-16 20:04:50
260Kartio2014-01-15 22:28:21
261Lieriö2014-01-15 21:56:47
262Ympyrän tangentti2014-01-13 22:27:44
263Prosenttilaskentaa2014-01-10 14:27:52
264Valuuttakurssit2014-01-10 14:21:01
265Sijoittaminen2014-01-10 14:14:12
266Yksinkertainen korkolaskenta2014-01-10 14:11:14
267Lahjaverotus2014-01-10 14:09:59
268Perintöverotus2014-01-10 14:09:29
269Pääomatulojen verotus2014-01-10 14:08:59
270Ansiotulojen verotus2014-01-10 14:08:23
271Arvonlisäverotus2014-01-10 14:06:23
272Energia (ATP)2014-01-10 11:25:34
273Polynomin jakaminen tekijöihin2014-01-10 10:32:23
274Ympyrä2014-01-10 10:16:59
275Vko 51-52/2013 - Tähden numerointi2014-01-09 23:36:32
276Yhdenmuotoisuus2013-12-17 01:25:19
277Yhteistyökumppanit2013-12-14 11:20:46
278Todistus, että 2=12013-12-14 09:51:49
279Vko 49/2013 - Daavidintähden numerointi2013-12-11 09:09:53
280Trigonometriset funktiot2013-12-03 23:28:47
281Pythagoraan lause2013-12-02 22:50:16
282Kolmiot2013-12-01 21:35:40
283Kemia2013-12-01 13:44:18
284Monikulmiot2013-11-30 10:31:34
285Ensimmäisen asteen epäyhtälö2013-11-26 22:21:06
286Suoran piirtäminen2013-11-26 22:20:00
287N-asteinen polynomiepäyhtälö2013-11-26 22:17:49
288N-asteinen polynomiyhtälö2013-11-26 22:16:04
289Polynomin jakaminen tekijöihin nollakohtiensa avulla2013-11-26 22:11:49
290Polynomin jakaminen polynomilla jakokulmassa2013-11-26 22:05:38
291Toisen asteen yhtälö2013-11-26 22:01:32
292Kulma2013-11-25 18:22:48
293Geometrian peruskäsitteitä2013-11-24 23:16:18
294Samankohtaiset kulmat2013-11-24 22:52:17
295Vieruskulmat ja ristikulmat2013-11-24 22:41:51
296Linkkejä2013-11-24 14:12:04
297Tason kanta ja vektorin komponentit2013-11-11 16:24:33
298Vko 45/2013 - Tee yhtälöstä 0=6 tosi2013-11-11 13:36:17
299Vektorin kertominen reaaliluvulla2013-11-07 02:40:38
300Vko 43-44/2013 - Luvut 1-6 kolmelle ympyrälle2013-10-26 12:36:04
301Vko 42/2013 - Kolmioiden kärkiin kelpaavat luvut2013-10-17 14:44:57
302Vko 41/2013 - 24 noppaparin heittoa2013-10-14 13:54:59
303Vko 40/2013 - Hanoin tornit2013-09-30 18:27:21
304Vko 39/2013 - Lamppu ja kolme katkaisijaa2013-09-24 10:18:51
305Luvut ja niiden väliset laskutoimitukset2013-09-23 22:15:34
306Vko 38/2013 - Outo vaellus2013-09-22 13:09:25
307MAB2 - Lausekkeet ja yhtälöt2013-09-17 23:13:22
308Nelikulmio yleisesti, suunnikas ja puolisuunnikas2013-09-12 15:24:32
309Kesäkuun 2013 pulma - Shakki-pelin kehittäjän palkinto2013-09-09 22:22:06
310Vko 37/2013 - Ei kahta jonoon2013-09-09 12:05:06
311Mooli2013-09-05 13:50:08
312Casio ClassPad2013-09-02 09:46:38
313Elokuun 2013 pulma - Suomi ja talouspaperirullat2013-09-02 09:22:35
314Vko 36/2013 - Männyn ja kuusen iät2013-09-02 09:21:32
315Kesäkuun 2012 pulma - Einsteinin arvoitus2013-08-13 23:45:02
316Ulkoasun muotoilu2013-08-12 11:22:59
317Sarakkeiden ja rivien käsittely2013-08-12 11:21:48
318Laskeminen taulukossa2013-08-12 11:21:10
319Ohjelman esittely ja ohjelmaikkunan osat2013-08-12 11:20:30
320Tietojen syöttö ja aluetoiminnot2013-08-12 10:54:17
321Heinäkuun 2013 pulma - Arpakuutiolla alkulukuja2013-08-07 12:23:44
322Kemia: Metallien kemia2013-07-24 14:01:00
323Uuttaminen2013-07-23 20:14:42
324Kemia: Hiilen kemia2013-07-22 14:31:09
325Kemiallinen reaktio2013-07-22 14:25:50
326Kemiallinen sidos2013-07-22 14:15:57
327Veden adheesio ja koheesio2013-07-22 13:59:17
328Veden ominaisuudet2013-07-22 13:56:21
329Veden rakenne2013-07-22 13:45:39
330Rasvat2013-07-22 13:35:18
331Hiilihydraatit2013-07-22 13:28:50
332Esterit2013-07-22 13:24:25
333Karboksyylihapot2013-07-22 13:23:43
334Alkoholit2013-07-22 13:23:05
335Isomeria2013-07-22 13:13:16
336Tyydyttyneet ja tyydyttämättömät hiilivedyt2013-07-22 13:11:03
337Sykliset ja aromaattiset hiilivedyt2013-07-22 13:10:01
338Alkeenit ja alkyynit2013-07-22 13:06:22
339Tutustuminen hiilivetyihin2013-07-22 13:04:25
340Öljy2013-07-22 12:59:02
341Vko 22/2013 - Kakkua kahdeksalle2013-06-04 02:54:14
342Vko 21/2013 - Viisi janaa, ei kolmiota2013-05-28 15:27:44
343Työ ja mekaaninen energia2013-05-27 13:51:58
344Vektorien summa ja erotus2013-05-26 15:37:22
345Vko 20/2013 - Luokkaretket ja oppilasmäärä2013-05-21 10:37:03
346Vektorilaskennan peruskäsitteet2013-05-15 09:10:48
347MAA4 - Vektorit2013-05-15 00:29:15
348Eksponentiaalinen malli2013-05-14 21:17:01
349Vko 19/2013 - Yhtälöistä tosia2013-05-14 12:24:20
350Johdanto vektorilaskentaan2013-05-10 17:41:33
351Interferenssi ja kaksi aaltolähdettä2013-05-06 23:43:34
352Vko 18/2013 - Mistä kelluvia rusinoita voi ostaa?2013-05-06 13:51:21
353Lineaarinen malli2013-05-04 20:51:45
354Vko 17/2013 - Kirjan ja setelin pudotus2013-04-30 17:40:08
355BI1 - Eliömaailma2013-04-25 20:41:53
356Yhtälöt ja yhtälöryhmät2013-04-25 19:59:32
357Trigonometria2013-04-25 19:58:55
358Vko 16/2013 - Vieraat kättelevät2013-04-24 23:30:17
359Aaltojen interferenssi ja vaihe-ero2013-04-24 09:20:21
360Aaltoliikkeen synty ja aaltoliikkeen perusyhtälö2013-04-23 21:20:18
361Lausekkeet2013-04-23 01:10:31
362Lausekkeet2013-04-22 07:34:08
363Tangenttifunktio2013-04-19 23:59:24
364Elektrolyysi2013-04-17 16:25:37
365Sähkökemia2013-04-17 16:23:06
366Metallien jännitesarja2013-04-17 16:15:09
367Metalliseokset2013-04-17 15:57:00
368Metallien valmistus2013-04-17 15:50:48
369Neutraloituminen2013-04-17 15:47:58
370Vahvat ja heikot emäkset2013-04-17 15:38:34
371Vahvat ja heikot hapot2013-04-17 15:35:16
372Yleisimmät hapot ja emäkset2013-04-17 15:32:11
373pH-arvo ja indikaattorit2013-04-17 15:29:10
374Kemia: Hapot ja emäkset2013-04-17 15:27:35
375Epämetallioksidit2013-04-17 15:12:16
376Yhteyttäminen ja soluhengitys2013-04-17 15:05:16
377Eksoterminen ja endoterminen reaktio2013-04-17 15:00:07
378Reaktioyhtälön tasapainottaminen2013-04-17 14:58:26
379Palaminen2013-04-17 14:51:45
380Reaktionopeus2013-04-17 14:50:40
381Olomuodon muutokset2013-04-17 14:44:49
382Harmonisen liikkeen kuvaajat2013-04-16 23:35:52
383MAA7 - Trigonometriset funktiot2013-04-16 13:19:08
384Potenssit2013-04-14 21:47:07
385Yhtälö ja sen ratkaiseminen2013-04-14 21:11:25
386Resistanssi2013-04-14 19:44:24
387MAB4 - Matemaattisia malleja2013-04-14 13:58:35
388Kirchhoffin lait2013-04-13 14:30:23
389Sähkövirta2013-04-13 14:11:22
390Normaalikiihtyvyyden yhtälö2013-04-13 14:08:00
391Vko 14/2013 - Miesten ja naisten määrä yleisössä2013-04-09 10:32:09
392Harmoninen värähdysliike2013-04-09 10:14:16
393Kosinifunktio2013-04-08 22:22:33
394Vko 13/2013 - Muodostuuko kolmio?2013-04-02 15:34:55
395Harmoninen voima2013-04-02 12:04:33
396Sinifunktio2013-03-30 00:58:23
397Alkuainekoostumus2013-03-29 19:50:56
398Alkuaine, yhdiste ja molekyyli2013-03-29 19:50:28
399Kemialliset merkit2013-03-29 19:49:57
400Aine2013-03-29 19:49:25
401Kemia: Mikromaailma2013-03-29 19:48:48
402Erotusmenetelmien kertaus2013-03-29 19:47:38
403Kromatografia2013-03-29 19:47:11
404Haihdutus ja suodatus2013-03-29 19:46:16
405Tislaus2013-03-29 19:45:48
406Isotooppi2013-03-29 19:45:04
407Atomin rakenne2013-03-29 19:44:34
408Järjestysluku ja massaluku2013-03-29 19:44:05
409Kemia: Atomi ja atomin rakenne2013-03-29 19:43:27
410Jaksot ja ryhmät2013-03-29 19:41:58
411Ionit2013-03-29 19:38:29
412Oktetti2013-03-29 19:37:39
413Ionien muodostuminen2013-03-29 19:35:50
414Kemia: Jaksollinen järjestelmä2013-03-29 19:24:09
415Kemia: Aineiden erotusmenetelmät2013-03-29 18:45:09
416Radiaani2013-03-27 12:58:26
417Sinin ja kosinin symmetriakaavat2013-03-26 15:16:28
418Vko 12/2013 - Summa 1000 ja neliöiden loput samat2013-03-26 10:26:12
419Sini ja kosini yksikköympyrässä2013-03-24 18:27:32
420Vko 11/2013 - HEAVYBAG2013-03-22 00:45:59
421Bernoullin periaate2013-03-21 19:42:47
422Casion graafiset laskimet2013-03-20 11:30:14
423Suunnattu kulma2013-03-15 22:54:20
424Rotaatioenergia ja mekaanisen energian säilyminen (extra)2013-03-15 00:17:52
425Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna2013-03-14 12:22:32
426Ideaalikaasun tilanyhtälö2013-03-14 00:12:18
427Pyörimisliikkeen perusyhtälö ja hitausmomentti (extra)2013-03-13 22:07:42
428Pyörimisliikemäärä ja sen säilymislaki (extra)2013-03-13 22:05:51
429Painovoimakenttä2013-03-13 22:04:24
430Hyrrävoimat ja gyroskooppi (extra)2013-03-13 22:03:27
431Liikemäärä2013-03-12 16:43:26
432Voiman momentti2013-03-06 23:54:43
433Vko 9/2013 - Jaa 13x13 -neliö max 12 neliöön2013-03-05 22:06:51
434Kaksiulotteinen liike2013-03-04 22:49:17
435Excel-taulukkolaskenta2013-03-04 18:44:20
436Yksinkertaisia koneita2013-03-03 16:04:10
437Systeemit ja energia2013-03-02 22:44:22
438Vko 8/2013 - Jalkapallon viisikulmioiden määrä2013-02-25 09:35:42
439Beetahajoaminen2013-02-20 19:08:44
440Vko 6/2013 - Einsteinin arvoitus2013-02-19 00:59:33
441Vko 7/2013 - Tähtikuvion pinta-ala2013-02-19 00:50:56
442Sinilause2013-02-14 20:11:48
443Ydinhajoamisen kinematiikkaa2013-02-10 12:05:11
444Ydinreaktioita, ydinvoimaa ja ydinastrofysiikkaa2013-02-08 00:58:54
445Ympyrään liittyviä kulmia2013-02-06 16:00:02
446Ympyrään liittyviä pinta-aloja2013-02-06 15:59:29
447Ympyrän piiri ja kaaren pituus2013-02-06 15:59:09
448Kolmion pinta-ala sinin avulla2013-02-06 15:55:20
449Kosinilause2013-02-06 15:55:13
450Sini ja kosini yli 90° kulmille2013-02-06 15:54:49
451Ympyrään liittyviä käsitteitä2013-02-06 15:53:06
452Säännöllinen monikulmio2013-02-06 15:52:38
453Vko 5/2013 - Vedonlyöntiä nopanheitosta2013-02-05 11:30:21
454Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus2013-02-05 09:01:59
455Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike (extra)2013-02-01 00:08:15
456MAA3 - Geometria2013-01-29 18:19:21
457Tasainen pyörimisliike, kulmanopeus ja kierrostaajuus (extra)2013-01-28 23:47:41
458Vko 3-4/2013 - Yhtälönratkaisua vuodelta 19452013-01-28 17:32:00
459Gay-Lussacin laki2013-01-17 22:39:03
460Charlesin laki2013-01-16 10:14:46
461Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa2013-01-08 14:16:33
462Logaritmi ja sen laskusäännöt2013-01-06 17:11:49
463Vko 50/2012 - Viisi kolikkoa koskettamaan toisiaan2013-01-05 12:57:56
464Vko 51-52/2012 - Savupiipun halkaisija2013-01-03 20:16:18
465Massavaje ja ytimen massaosuus2012-12-20 17:54:53
466Einstein ja kosminen jätti (E=mc²)2012-12-20 16:55:52
467Ytimen sidosenergia ja sidososuus2012-12-20 16:40:47
468Paine2012-12-19 23:34:00
469Ydinvoima pitää atomin ytimen koossa2012-12-19 15:28:46
470Lämpölaajeneminen2012-12-16 23:44:24
471Atomimassayksikkö ja valonnopeus2012-12-16 16:14:07
472Atomin ytimen muoto, tilavuus ja säde2012-12-16 12:15:00
473Jäämies Ötzin kohtalo ja iänmääritys C-14 menetelmällä2012-12-15 13:26:25
474Agentin murha alfa-aktiivisella Po-210 isotoopilla2012-12-15 13:26:09
475Atomin ydin ja isotoopit2012-12-15 13:16:28
476Ydinfysiikan alku ja Rutherfordin koe2012-12-15 13:13:39
477Bohrin atomimalli2012-12-15 13:13:12
478Teoriat atomista2012-12-15 13:12:45
479Tasogeometrian peruskäsitteitä2012-12-15 11:52:38
480Kolmioon liittyviä lauseita2012-12-15 11:47:34
481Monikulmiot2012-12-15 11:31:59
482Autohintojen mallintaminen2012-12-12 16:43:54
483Juuriyhtälöt ja -epäyhtälöt2012-12-12 13:02:04
484Logaritmifunktion derivaatta2012-12-12 12:37:48
485Eksponenttifunktion derivaatta2012-12-12 12:33:10
486Logaritmifunktio ja sen ominaisuuksia2012-12-12 12:17:30
487Eksponenttiyhtälö ja -epäyhtälö ilman logaritmia2012-12-12 12:03:16
488Juurifunktion derivaatta2012-12-12 11:47:36
489Juurifunktiot2012-12-12 11:33:44
490Ensimmäisen asteen polynomifunktio2012-12-11 17:47:46
491Muistikaavat2012-12-11 17:23:10
492Polynomien kertolasku2012-12-11 17:04:14
493Polynomien yhteen- ja vähennyslasku2012-12-11 16:59:37
494Polynomiesimerkkejä2012-12-11 16:58:47
495Polynomin täsmällinen määritelmä2012-12-11 16:43:52
496Polynomien peruskäsitteet2012-12-11 16:34:38
497Yleinen yksiulotteinen liike2012-12-07 16:16:49
498Graafiset menetelmät2012-12-07 02:02:45
499Kinematiikan perusyhtälöiden käyttö2012-12-04 19:23:54
500Yksikkömuunnokset2012-12-03 22:39:52
501Vko 49/2012 - Mistä puiden materia on peräisin?2012-12-03 12:28:21
502Vko 48/2012 - Lukujen summaksi 1002012-12-03 11:59:27
503Esimerkkilaskuja2012-11-30 02:15:43
504GeoGebra-ohjelman perusteita2012-11-28 23:58:36
505MAB3 - Geometria2012-11-28 22:01:11
506N-asteinen polynomifunktio2012-11-27 17:54:04
507Toisen asteen epäyhtälö2012-11-27 17:53:06
508Vko 47/2012 - Jatka kuviojonoa2012-11-26 17:23:03
509Newtonin lait2012-11-22 21:53:07
510MAA6 - Derivaatta2012-11-22 16:40:37
511Yleisen potenssifunktion derivaatta2012-11-22 02:24:02
512Vko 46/2012 - Junarata neliön kärkiin2012-11-22 00:59:28
513Funktion ääriarvokohdat ja ääriarvot2012-11-19 03:48:18
514Aineen olomuodot ja faasidiagrammit2012-11-18 21:50:03
515Derivaatta, kasvavuus ja kulkukaaviot2012-11-18 15:10:11
516Vko 44/2012 - Monikulmion leikkaus yhteneviin osiin2012-11-13 22:19:33
517Vko 45/2012 - Kuuden pallon tasapainottaminen2012-11-13 22:19:05
518Funktion ja sen derivaatan kuvaajien yhteys2012-11-09 17:47:24
519Todennäköisyyden kertolaskusääntö2012-11-09 17:31:46
520Jatkuviin funktioihin liittyviä lauseita (mm. Bolzano)2012-11-08 12:29:48
521Asunnon ostaminen ja asuntolaina2012-11-07 17:08:51
522Vko 9/2012 - Lasten iät (Google-tehtävä)2012-11-06 23:31:54
523Opetusvideoiden tekeminen2012-11-03 13:09:26
524Käyrien välinen kulma2012-11-02 11:53:31
525Käyrän tangenttisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:35
526Käyrän normaalisuoran yhtälö2012-11-01 12:48:12
527Vko 43/2012 - Narulenkin irrotus2012-10-30 22:35:23
528Derivointikaavoja ja esimerkkejä2012-10-27 17:07:42
529Aika, etäisyys ja muumipeikon pohdinnat2012-10-27 13:50:52
530Matkan graafinen integrointi2012-10-27 13:30:21
531Aika-nopeus (t,v) -koordinaatisto2012-10-27 13:21:45
532Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:47:12
533Differentiaalilaskenta2012-10-27 00:46:47
534Itseisarvolauseke ja itseisarvon ominaisuuksia2012-10-27 00:36:56
535Rationaaliepäyhtälö2012-10-26 21:27:33
536Rationaaliyhtälö2012-10-26 21:27:26
537Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia2012-10-26 21:27:21
538Rationaalilauseke2012-10-26 21:27:14
539Käänteisfunktion derivaatta2012-10-26 16:14:07
540Celsius-Fahrenheit -muunnokset2012-10-26 15:59:01
541Käänteisfunktio2012-10-26 15:56:42
542Yhdistetyn funktion derivointi2012-10-26 15:41:32
543Yhdistetty funktio2012-10-26 15:34:56
544Derivaatta raja-arvon avulla2012-10-25 12:43:55
545Derivaatan määritelmä2012-10-25 12:34:09
546Funktion jatkuvuus2012-10-25 12:30:17
547Raja-arvon olemassaolo2012-10-25 12:23:00
548Raja-arvon laskeminen2012-10-25 12:21:23
549Raja-arvon määritelmä2012-10-24 13:40:10
550Yhtälöryhmien erikoistapauksia2012-10-24 13:17:28
551Yhtälöryhmät2012-10-24 13:16:01
552Itseisarvoyhtälö2012-10-24 13:12:55
553Janan pituus ja keskipiste2012-10-24 13:09:37
554Koordinaatistot tasossa2012-10-24 13:06:17
555Pisteen peilaus tasossa2012-10-24 12:53:46
556Huomautuksia tasokäyrien yhtälöistä2012-10-24 12:45:32
557Analyyttisen geometrian punainen lanka2012-10-24 12:44:10
558Yksikkömuunnokset2012-10-24 12:25:49
559Induktiolaki yleisesti2012-10-24 07:31:43
560Indeksilaskenta2012-10-24 07:08:33
561Vko 42/2012 - Siirrä numeroa2012-10-22 16:34:58
562Analyyttinen geometria2012-10-22 10:56:09
563Derivaattaan liittyviä käsitteitä2012-10-22 02:07:17
564Vko 21/2012 - Kaksi neliötä kolmella siirrolla2012-10-16 17:37:52
565Biodiversiteetti2012-10-16 16:40:08
566Eliökunta2012-10-16 16:35:23
567Populaatiot2012-10-16 16:32:18
568Funktiot ja kuvaajat2012-09-25 16:40:13
569Muuntaja ja keskinäisinduktanssi2012-09-23 21:31:52
570Kaarto ja impulssi (liikemäärä)2012-09-23 20:41:38
571Kvanttimekaniikan synty2012-09-20 08:35:28
572YO-esimerkkejä (FY7)2012-09-19 16:20:15
573Auton sytytysjärjestelmä ja induktioilmiö2012-09-19 16:19:45
574Lajien välinen vuorovaikutus2012-09-17 19:29:41
575Luonnonvalinnan mekanismi2012-09-17 19:28:04
576Mitä evoluutio on?2012-09-17 19:27:41
577Sukkessio2012-09-17 19:21:15
578Funktiot ja kuvaajat2012-09-15 07:43:46
579Lukuteoria2012-09-12 12:40:54
580Lukuteoria2012-09-12 12:40:47
581Kemia 1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia2012-09-12 12:19:48
582Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:27:12
583Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:25:58
584Todennäköisyyslaskenta2012-09-11 00:23:32
585Vaihtovirran teho (pätöteho, loisteho ja kokonaisteho)2012-09-09 20:54:33
586Värähtelypiiri (LC) sekä kondensaattorin ja kelan energia2012-09-09 20:53:33
587RLC-sarjapiirin resonanssitaajuus2012-09-06 22:59:02
588Lukuteoria2012-09-06 10:59:40
589RLC-sarjapiirin jännite ja impedanssi2012-09-06 10:45:37
590Kovalenttinen sidos2012-09-05 11:22:19
591RL-piirin jännitteiden vektoriesitys ja lausekkeet sekä impedanssi2012-09-04 13:53:43
592Impedanssi RLC-piirissä sekä RL-piirin vaihe-ero kokeellisesti2012-09-03 23:46:17
593Ideaalinen käämi AC-piirissä ja induktiivinen reaktanssi2012-09-03 23:44:57
594Elokuun 2012 pulma - Koripallokisa2012-09-02 23:20:01
595Kondensaattori vaihtovirtapiirissä ja kapasitiivinen reaktanssi2012-08-31 11:39:10
596Yleisiä ominaisuuksia2012-08-30 03:43:19
597Vaihtovirta sekä vaihtovirran ja -jännitteen teholliset arvot2012-08-30 03:37:29
598Vaihtojännite ja vaihtojännitegeneraattori2012-08-29 10:13:13
599Sähkömagneettinen induktio simuloituna ja AC-generaattori2012-08-27 10:43:34
600Energia induktioilmiössä2012-08-23 23:18:38
601MAA5 - Analyyttinen geometria2012-08-22 22:42:52
602Tilastot2012-08-22 19:32:01
603Tilastot2012-08-22 19:27:59
604Tilastot2012-08-22 19:27:22
605Integraalilaskenta2012-08-22 19:08:08
606Integraalilaskenta2012-08-22 18:43:07
607Silmukka ja käämi magneettikentässä sekä tasavirtamoottori2012-08-22 18:21:55
608Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä2012-08-20 21:56:56
609Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä2012-08-20 21:55:44
610Atomi2012-08-17 12:04:56
611Lajiutuminen2012-08-05 23:50:47
612Isolaatiomekanismit2012-08-05 23:50:11
613Luonnonvalinnan muodot2012-08-05 23:49:25
614Laji ja populaatio2012-08-05 23:45:44
615Heinäkuun 2012 pulma - Kuka on kukin?2012-08-02 12:16:54
616Ekologinen tehokkuus2012-07-30 16:40:42
617Ekosysteemi2012-07-30 16:39:02
618Funktiot ja kuvaajat2012-07-06 08:49:52
619Derivaatta2012-07-06 01:50:37
620Perusominaisuuksia2012-07-06 01:07:32
621K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:29
622K2012 YO-ratkaisut (pitkä matematiikka)2012-07-04 15:59:26
623Homogeeninen sähkökenttä2012-06-15 10:18:24
624Coulombin laki ja sähköinen voima2012-06-14 13:05:34
625Hapettuminen/pelkistyminen (org. kemia)2012-06-13 12:59:47
626Titraus2012-06-13 12:54:26
627Rajoittava lähtöaine2012-06-13 12:47:28
628Laskuja puskuriliuoksilla2012-06-13 12:36:42
629Henderson-Hasselbalchin yhtälö2012-06-13 12:28:22
630Puskuriliuos2012-06-13 12:18:29
631Vko 22/2012 - Tulitikkutemppuja2012-06-07 06:47:48
632Yhteenvetodemonstraatioita2012-06-05 16:51:36
633Tasapainovakio osapaineista2012-06-05 16:42:42
634Happodemonstraatioita2012-06-05 16:35:48
635Nernstin yhtälö2012-06-05 16:10:07
636Veden elektrolyysi2012-06-05 16:08:25
637Elektrolyysi2012-06-05 16:07:57
638Ruostuminen2012-06-05 16:06:02
639Jalometallien hapettuminen2012-06-05 16:04:29
640Normaalipotentiaali2012-06-05 16:03:29
641Kennokaaviot2012-06-05 16:01:02
642Sähkökemia2012-06-05 15:59:40
643Elektrolyysilasku2012-06-05 15:55:15
644Polymeerit2012-06-01 18:24:56
645Sähkökenttä pistemäisen varauksen ympärillä2012-05-30 11:33:36
646Sähkövaraus ja kappaleen varaaminen2012-05-29 15:32:52
647Vko 20/2012 - Kuinka kauas lentokoneesta voi nähdä?2012-05-21 14:19:59
648Perusominaisuuksia2012-05-14 16:08:13
649Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-14 16:00:43
650Jos voitat lotossa...2012-05-09 00:58:05
651Vko 18/2012 - Mä ikkunoita putsailen...2012-05-07 15:11:12
652Inflaatio, deflaatio ja rahan arvo2012-05-06 23:35:51
653Rahan ostovoima2012-05-06 23:34:59
654Pelit2012-05-04 15:25:06
655Videoiden katsominen korkealaadulla2012-05-04 15:03:07
656Talous2012-05-04 01:24:12
657Integraalilaskenta2012-05-04 01:19:03
658Analyyttinen geometria2012-05-04 00:30:50
659Vektorit2012-05-03 23:04:56
660Analyyttinen geometria2012-05-03 21:36:06
661Vektorit2012-05-03 20:50:59
662Yhtälöt ja yhtälöryhmät2012-05-03 19:58:07
663Kolmioiden luokittelu ja Pythagoraan lause2012-05-03 12:59:23
664Kolmio, sen kulmien summa ja pinta-ala2012-05-03 12:57:55
665Kohtisuora projektio suoralle2012-05-03 12:46:53
666Vko 17/2012 - Möbiuksen nauhan puolet2012-05-02 18:05:02
667Dolly-lammas2012-05-02 15:09:00
668Geenin siirto kasviin2012-05-02 15:07:56
669Entsyymit2012-05-02 14:58:22
670Proteiinit (rakenne)2012-05-02 14:58:20
671Aminohapot (rakenne)2012-05-02 14:58:18
672Optinen isomeria2012-05-02 14:58:16
673Transrasvat2012-05-02 14:58:14
674Cis-trans-isomeria2012-05-02 14:58:13
675Konformaatioisomeria2012-05-02 14:58:10
676Hilatyyppien ominaisuudet2012-05-02 14:52:34
677Rakenneisomeria2012-05-02 14:52:34
678Kiinteiden aineiden rakenteet2012-05-02 14:52:31
679Hybridiorbitaalit ja sidospituudet2012-05-02 14:52:28
680Sp2- ja sp-hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:26
681Hybridiorbitaalit2012-05-02 14:52:24
682σ- ja π-sidokset2012-05-02 14:52:22
683Ionisaatioenergia (IE)2012-05-02 14:39:17
684Atomin koko2012-05-02 14:39:07
685Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan2012-05-02 14:38:51
686Paulin kieltosääntö & Hundin sääntö2012-05-02 14:38:37
687Kvanttimekaaninen atomimalli2012-05-02 14:38:28
688Bohrin atomimalli2012-05-02 14:38:12
689Minimienergiaperiaate2012-05-02 14:37:59
690Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen2012-05-02 14:33:02
691Amiinit2012-05-02 14:32:20
692Rasvat2012-05-02 14:31:47
693Hiilihydraatit2012-05-02 14:30:51
694Karboksyylihapot & esterit2012-05-02 14:30:06
695Aldehydit & ketonit2012-05-02 14:29:35
696Hiilivedyt2012-05-02 14:26:34
697Ainemäärä, moolimassa ja Avogadron vakio2012-05-02 14:20:36
698Suhteellinen atomimassa2012-05-02 14:20:08
699Atomimassa2012-05-02 14:20:01
700Heikot sidokset2012-05-02 14:19:47
701Elektronegatiivisuusarvot2012-05-02 14:09:49
702Elektronegatiivisuus2012-05-02 14:09:44
703Metallisidos2012-05-02 14:09:39
704Ionisidos2012-05-02 14:09:28
705Jaksollinen järjestelmä2012-05-02 14:09:17
706Aktiivinen kuljetus2012-05-02 13:59:20
707Osmoosi2012-05-02 13:59:12
708Diffuusio2012-05-02 13:59:05
709Solukalvo2012-05-02 13:58:56
710Mutaatiot2012-05-02 13:58:51
711Tekijäinvaihdunta (meioosi)2012-05-02 13:58:40
712Perinnöllisyys2012-05-02 13:58:35
713Risteytys2012-05-02 13:58:27
714Eukaryootti (aitotumallinen solu)2012-05-02 13:55:20
715Geneettinen vaihtelu (meioosi)2012-05-02 13:54:49
716Meioosi2012-05-02 13:54:42
717Mitoosi2012-05-02 13:54:31
718Sitruunahappokierto2012-05-02 13:54:15
719Elektroninsiirtoketju (ja mitokondrio)2012-05-02 13:54:13
720Aineenvaihdunta2012-05-02 13:53:57
721Prokaryootti (esitumallinen solu)2012-05-02 13:51:17
722DNA (emäsjärjestys ja kodoni)2012-05-02 13:51:03
723DNA (nukleotidi)2012-05-02 13:50:59
724DNA2012-05-02 13:50:54
725Lipidit2012-05-02 13:50:50
726Komplementaarinen DNA (cDNA)2012-05-02 13:22:28
727Virukset2012-05-02 13:18:54
728RNA2012-05-02 13:18:52
729Geeni2012-05-02 13:18:50
730PCR2012-05-02 13:18:48
731DNA (replikaatio eli kahdentuminen)2012-05-02 13:18:46
732Geenin kloonaus2012-05-02 13:17:02
733MAB6 - Talousmatematiikka2012-04-30 09:41:20
734Vko 16/2012 - Potenssifunktioiden järjestys2012-04-24 10:01:09
735Kemia 3 - Reaktiot ja energia2012-04-18 23:15:06
736Vko 15/2012 - Erilaisten kalenterien lukumäärä2012-04-17 12:16:05
737MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys2012-04-16 22:32:34
738Kemia 4 - Metallit ja materiaalit2012-04-16 20:56:13
739Vko 12/2012 - Kolme miestä, kolme leijonaa (Google)2012-04-12 15:22:53
740Vko 13/2012 - Kananmunien pudottelua (Google)2012-04-12 15:22:40
741Vko 14/2012 - Talo, jonka kaikki ikkuna etelään2012-04-10 17:52:00
742Hapettuminen (org. kemia)2012-04-10 15:22:29
743Korvautumisreaktio (substituutioreaktio)2012-04-10 15:20:35
744Liittymisreaktio (additioreaktio)2012-04-10 15:19:38
745Kompleksinmuodostusreaktio2012-04-10 15:18:15
746Saostuminen ja hajoaminen2012-04-10 15:17:10
747Lukujonot2012-04-10 09:32:10
748Koronkorkolaskenta2012-04-10 08:36:02
749Diskonttaus2012-04-09 17:38:14
750GeoGebra2012-04-05 17:20:50
751Prezi2012-03-25 22:22:31
752Differentiaalilaskenta2012-03-25 22:12:40
753Trigonometria2012-03-25 22:10:30
754Geometria2012-03-25 22:08:59
755Prezin esittely2012-03-25 21:48:02
756Prezi-esityksen esittäminen2012-03-25 21:46:30
757Prezi-esityksen teko2012-03-25 21:45:06
758FY5 - Jaksollinen liike ja aallot2012-03-21 13:04:59
759Kiertokulma ja kiertymä (extra)2012-03-21 13:04:59
760Kulma- ja ratasuureiden välinen yhteys (extra)2012-03-21 13:04:59
761Kiihtyvyydet ympyräliikkeessä2012-03-21 13:04:59
762Yleisen pyörimisliikkeen kuvaajat (extra)2012-03-21 13:04:18
763Vko 11/2012 - Kahden tytön todennäköisyys2012-03-20 08:46:02
764Vko 10/2012 - Ajan mittaus tiimalaseilla (Google-tehtävä)2012-03-13 10:02:32
765Yleinen potenssifunktio ja potenssiyhtälö/-epäyhtälö2012-03-12 19:39:05
766FY7 - Aine ja säteily2012-03-05 20:01:40
767Todennäköisyyden yhteenlaskusääntö2012-03-05 10:57:41
768Vastatapahtuma2012-03-04 23:18:54
769Ihminen termodynaamisena systeeminä2012-03-04 15:00:36
770Kemia 5 - Reaktiot ja tasapaino2012-03-04 14:59:15
771Fysiikka2012-03-03 08:38:46
772Vko 8/2012 - Pöytätennisturnauksen pelaajat2012-02-29 10:05:08
773Vko 4/2012 - Montako golf-palloa mahtuu linja-autoon?2012-02-29 08:58:32
774Vko 2-3/2012 - Lamput syttyy, lamput sammuu...2012-02-29 08:58:10
775Vko 1/2012 - Leivän paino2012-02-29 08:57:46
776Vko 51-52/2011 - Monikulmion lävistäjien "lisääntyminen"2012-02-29 08:57:16
777Vko 50/2011 - Neliöiden summan parillisuus2012-02-29 08:56:43
778Vko 49/2011 - Pisteet ja viivat sekä murtolukuharjoittelua2012-02-29 08:56:09
779Itseisarvoepäyhtälö2012-02-26 14:49:23
780Vko 7/2012 - Musta vai valkoinen hattu?2012-02-20 12:07:02
781Vko 5/2012 - Kellon viisareiden välinen kulma2012-02-13 23:04:54
782Vko 6/2012: Die Hard 3, neljän litran mittaaminen2012-02-13 23:04:35
783Viikko 48/2011 - numerot ympyrälle2012-02-13 23:04:09
784Orgaaninen kemia2012-02-11 17:00:30
785Kemia 2 - Kemian mikromaailma2012-02-11 16:57:30
786MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot2012-02-07 22:07:52
787Kahden auton törmäys risteyksessä2012-01-24 19:18:10
788Työ ja energia2012-01-24 19:18:10
789Valosähköilmiö2012-01-24 19:18:10
790Yksiulotteinen törmäys ja energia2012-01-24 19:18:10
791Just for fun2012-01-24 19:17:28
792Lentokoneen syöksykierre fysiikan näkökulmasta2012-01-24 19:17:28
793Lentosimulaatiotestailua2012-01-24 19:17:28
794Paljonko siika painaa?2012-01-10 12:26:43
795Angry Birds -matikkaa2011-11-24 11:35:17

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>