Kemia 4 – Metallit ja materiaalit

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja
 • tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumispelkistymisreaktioita
 • osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia
 • tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.

Keskeiset sisällöt

 • sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
 • hapettumis-pelkistymisreaktiot
 • metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet
 • bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit
 • Juho Kervinen

  Tosi opettavainen video. 🙂

 • Bracation

  ”metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet” voisko näistä saada videoita?

  • Samuli

   Jeps, erinomainen idea, joka pitää toteuttaa jossain vaiheessa.