Sähköopin perusteet

Sähköopin perusteiden videoiden tavoitteena on, että opiskelija osaa selittää yksinkertaiset sähköiseen vuorovaikutukseen liittyvät kokeelliset havainnot varausmallin avulla. Hän ymmärtää makroskooppisten kappaleiden välisen voiman syntymekanismin sekä johteissa että eristeissä. Opiskelija ymmärtää varausten luoman sähkökentän ja sähköisen potentiaalin yhteyden sähköiseen voimaan ja järjestelmän energiatasapainoon. Opiskelija sisäistää vuon käsitteen sekä osaa soveltaa erilaisia symmetrioita ja Gaussin lakia sähkökentän ratkaisemiseksi. Opiskelija ymmärtää kondensaattorien kapasitanssin ja sähkökentän sisältämän energian yhteyden. Opiskelija oppii tasavirtapiirien peruskäsitteet kuten sähkövirta, sähkömotorinen voima ja Ohmin laki sekä ymmärtää Kirchhoffin lakien fysikaalisen perustelun. Lisäksi hän osaa soveltaa näitä yksinkertaisissa virtapiirilaskuissa.

Videoiden sisältönä ovat varausmalli, sähköinen vuorovaikutus (Coulombin voima) sekä polarisoituminen; Sähkökenttä, sähkökentän vuo ja Gaussin laki; Sähköstaattinen potentiaali, kapasitanssi, kondensaattorit ja sähkökentän energia. Sähkövirta, vastus, tasavirtapiirit, Kirchhoffin lait ja Ohmin laki.

Sähköopin perusteet soittolistana

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>