Luvut ja laskutoimitukset

Luvut ja laskutoimitukset -kurssilla pyritään saavuttamaan vahva pohja matematiikan opinnoille kertaamalla alakoulusta tuttuja ja jatkon kannalta tärkeitä asioita, kuten peruslaskutoimituksia ja murtolukuja. Samalla syvennetään osaamista uusilla tiedoilla ja taidoilla.

Luvut ja laskutoimitukset -kansi 2