Sähkökenttä

Sähkökenttä

Määritellään sähkökenttä ja sen yhteys Coulombin voimaan. Pistevarauksen ja sähköisen dipolin sähkökenttä, sähkökentän havainnollistaminen kenttäviivoilla.

Varausjakauman sähkökenttä

Varausjakauman sähkökentän laskeminen. Varausjakauman pilkkominen varausalkioihin ja kokonaiskentän integrointi, tuloksen järkevyyden tarkistaminen raja-arvotarkastelulla.

Kondensaattori ja varauksen liike sähkökentässä

Johdetaan ideaalisen levykondensaattorin sähkökenttä ja tarkastellaan varatun hiukkasen liikettä tasaisessa sähkökentässä.

Sähköinen dipoli sähkökentässä

Tarkastellaan sähköistä dipolia sähkökentässä ja lasketaan siihen kohdistuva vääntömomentti, nettovoima. Tasainen ja epätasainen sähkökenttä.

Vuon käsite ja sähkökentän vuo

Määritellään vuo yleiselle vektorikentälle ja sitä kautta sähkökentälle. Vuon laskeminen, sähkökentän vuo mielivaltaisen pinnan läpi, vuo suljetun tyhjän pinnan läpi.

Gaussin Laki

Johdetaan Gaussin laki ja käydään läpi sen käyttöä eri tilanteissa esimerkkien kautta. Sähkökentän symmetriaominaisuudet.

Johde Sähkökentässä

Tarkastellaan johteita sähkökentässä. Johde tasaisessa sähkökentässä, kenttä johteen sisällä on nolla, kenttä johteen pinnalla on kohtisuorassa pintaa kohden, varattu johde, Faradayn häkki.

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>