Kiihtyvä liike

Tasaisesti kiihtyvä liike

Kinematiikan yhtälöiden johto paikalle x(t) ja nopeudelle v(t).

Simuloitu liike

Havainnollistetaan liikkeen kuvaajia simulaatiolla.

Harjoitus nopeuden ja kiihtyvyyden kuvaajista

Videossa harjoitellaan nopeuden ja kiihtyvyyden kuvaajien piirtämistä pitkähkön sanallisen tehtävän pohjalta. Nopeuden kuvaajasta piirretään lopuksi kiihtyvyyden kuvaaja, jolloin nopeuden ja kiihtyvyyden kuvaajien yhteys tulee selkeästi ilmi.

Keskikiihtyvyys ja esimerkkejä

Videolla tutkitaan putoavan pallon (t, x)-koordinaatiston kuvaajaa sekä esitellään keskikiihtyvyyden käsite. Videon loppuosassa lasketaan kaksi esimerkkitehtävää.

Auton kiihtyvyys

Kiihtyvyys ja hissin liike

Tutkitaan hissin kiihtyvyyttä tietokoneeseen kytketyn kiihtyvyysanturin avulla.

Putoamiskiihtyvyys

Kolikon ja höyhenen pudotus

  • esharri

    loistavaa!!!

  • Ali

    voitko jotenkin todistaa tuon tasaisesti kiihtyvän liikkeen ja kuljetunmatkan suhteen pintaaloihin? En ite oikein ymmärrä että mikä suhde riippuvuus tekee juuri pinta-alasta saman kuin kuljetusta matkasta?

  • peke-tsu

    Hyvä ja selkeä esitys!