Veden rakenne

Vesimolekyyli

  • Miksi happi saa vesimolekyylissä negatiivisen varauksen?

Vesi on dipoli

  • Mitä tarkoittaa dipoli?