Orgaanisen kemian harjoituksia

 

Orgaanisia yhdisteryhmiä sekä molekyylien nimeämistä Tyydyttyneet ja tyydyttymättömät hiilivedyt Molekyylikaava ja rakennekaava Erilaisia orgaanisia molekyylejä

Kidevesi

 

Kidevesi (harjoitus) Kidevedellisen natriumsulfaatin (Na2SO4 ∙ nH2O) moolimassa on 322,1 g/mol. Ratkaise n. (Kyseessä on positiivinen kokonaisluku).

Grafeeni

 

Grafeeni on kuuma aihe materiaalitutkimuksen saralla (2013). Vaikka grafeenia ei käsitellä kaikkien lukioiden KE4-kursseilla tai oppikirjoissa, on se tästä huolimatta […]

Metallisidos

 

Mitä vapailla elektroneilla tarkoitetaan metallisidoksen yhteydessä? Millaisia ominaisuuksia metalleilla on?

Kovalenttinen sidos

 

Miten kovalenttinen sidos muodostuu? Ulkoelektronien piirtäminen. Miten vesimolekyyli syntyy? Miten hiiliatomi saa uloimman elektronikuorensa täyteen?

Ionisidos

 

Miksi magnesiumionin varaus on 2+? Miksi kloridin varaus on 1-? Miksi magnesiumkloridissa on yksi magnesium ja kaksi kloridia? Mikä on […]

Veden ominaisuudet

 

Vetysidos vaikuttaa merkittävästi veden ominaisuuksiin Mitä vetysidos tarkoittaa? Miksi vedellä on korkea sulamispiste? Mitä pintajännityksellä tarkoitetaan? Miksi jää kelluu veden […]

Veden rakenne

 

Vesimolekyyli Miksi happi saa vesimolekyylissä negatiivisen varauksen? Vesi on dipoli Mitä tarkoittaa dipoli?

Rasvat

 

Yleistä rasvoista Mistä kahdesta osasta rasvamolekyylit koostuvat? Miksi rasvat ovat estereitä? Rasvahapot Mikä ero on tyydyttyneillä ja tyydyttymättömillä rasvahapoilla? Kuinka […]

Hiilihydraatit

 

Yleistä Mitkä kolme ihmisen energialähdettä videolla mainitaan? Mikä on glukoosin toinen nimi? Mikä on fruktoosin toinen nimi? Erilaisia hiilihydraatteja Mihin […]

Esterit

 

Mikä esterien ominaisuus mainitaan videon alussa? Mitkä ovat lähtöaineita esteröitymisreaktiossa? Kuinka esterit nimetään?

Karboksyylihapot

 

Mistä ryhmästä karboksyylihappomolekyylin tunnistaa? Minkä nimisiä karboksyylihappoja videolla mainitaan? Mikä on butaanihapon toinen nimi?

Alkoholit

 

Yleistä alkoholeista Minkä niminen on päihteenä käytettävä alkoholi? Mistä ryhmästä alkoholimolekyylin tunnistaa? Kuinka alkoholien molekyylikaava kirjoitetaan? Käymisreaktio Mitä käymisreaktiolla tarkoitetaan? […]

Isomeria

 

Miten kaksois- ja kolmoissidos ilmoitetaan molekyylin nimessä? Miksi ei ole olemassa 3-buteenia? Mitä isomerialla tarkoitetaan?