Pistemäisen kappaleen kinematiikkaa

Kinematiikkaa yksiulotteisessa liikkeessä

Johdanto paikan, nopeuden ja kiihtyvyyden käsitteisiin yksiulotteiselle liikkeelle. Liikediagrammi. Keskimääräinen ja hetkellinen nopeus. Siirtymän laskeminen nopeudesta. Keskimääräinen ja hetkellinen kiihtyvyys. Nopeuden muutoksen laskeminen kiihtyvyydestä.

Kinematiikkaa kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa

Johdanto paikan, nopeuden ja kiihtyvyyden käsitteisiin kaksi- ja kolmiulotteiselle liikkeelle. Kiihtyvyyden jako liikkeen suuntaiseen ja liikettä vastaan kohtisuoraan komponenttiin. Siirtymä ja kuljettu matka. Kuljetun matkan yhteys yksiulotteiseen kinematiikkaan.

Kinematiikkaa tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä

Kinematiikan tarkastelua tilanteessa, jossa kiihtyvyysvektori on vakio. Jako tapauksiin, jossa kiihtyvyys on tai ei ole nopeusvektorin suuntainen. Esimerkkeinä vapa putoaminen, kalteva taso ja vino heittoliike.

Kinematiikkaa tasaisessa ympyräliikkeessä

Kinematiikan tarkastelua tasaisessa ympyräliikkeessä olevalle pistemäiselle kappaleelle. Pyörimisliikkeen erityispiirre kinematiikassa. Kiertokulma ja kulmanopeus. Keskihakukiihtyvyyden johtaminen graafisesti ja matemaattisesti.

Kinematiikkaa yleisessä ympyräliikkeessä

Kinematiikan tarkastelua yleisessä ympyräliikkeessä olevalle pistemäiselle kappaleelle (eli kun kulmanopeus on mielivaltainen ajan funktio). Kiihtyvyyden jako tangentiaaliseen ja radiaaliseen kiihtyvyyteen. Kulmakiihtyvyys. Yhteys yksiulotteiseen liikkeeseen. Yleisen ympyräliikkeen yhteys mielivaltaiseen kolmiulotteiseen liikkeeseen.

Galilein muunnos

Pistemäisen kappaleen liikkeen tarkastelu kahdessa toistensa suhteen vakionopeudella liikkuvassa koordinaatistossa. Galilein nopeuksien muunnoskaava. Dynamiikan riippumattomuus koordinaatistosta.

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>