FY4 – Liikkeen lait

FY4-kurssin kurssi-/käsitekartta

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja
  • tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin
  • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.

Keskeiset sisällöt

  • liikkeen mallit ja Newtonin lait
  • etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste
  • liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate
  • liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate
  • värähdysliikkeen energia