Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna

Teoriaa ja simulaatio

Liikkuvan kestomagneetin indusoima sähkövirta johdesilmukassa ja Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna.

Lenzin lain demonstraatio

Miksi alumiinirengas lähtee liikkeelle? Mitä tapahtuu kun käämin napaisuus vaihdetaan?

Selitys:

Käämissä kulkeva sähkövirta kasvaa nopeasti, kun virta kytketään päälle. Tämä virta aiheuttaa käämin magneettikentän vahvistumisen. Muuttuva magneettivuo indusoi alumiinirenkaasen induktiovirran. Induktiovirran suunta on Lenzin lain mukaan sellainen, että sen aiheuttama magneettikenttä heikentää alkuperäistä (vahvistuvaa) magneettikenttää. Käämin ja alumiinirenkaan magneettikentät ovat vastakkaissuuntaiset ja renkaaseen kohdistuu käämistä poispäin suuntautuva voima.

Vaikka käämin napaisuus vaihdettaisiin, jolloin käämin aiheuttaman magneettikentän napaisuus vaihtuu, niin sama ilmiö havaitaan uudelleen Lenzin lain mukaisesti.

Lenzin laki ja Thomsonin rengas

Miksi alumiinirengas jää ilmaan käämin yläpuolelle?

Selitys:

Kuten edellä. Lisäksi ideaalitapauksessa alumiinirenkaaseen kohdistuva magneettinen voima ja paino kumoavat toisensa ja rengas jää levitoimaan.

Pyörrevirrat

Magneetti pudotetaan kupariputken läpi. Mitä tapahtuu ja miksi?

Yksi vastaus artikkeliin “Lenzin laki simulaatiolla havainnollistettuna”

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>