Massavaje ja ytimen massaosuus

Videossa perehdytään massakatoon ja sidososuuteen eli siis siihen miksi ydin on kevyempi kuin sen muodostavien ei sidottujen nukleonien yhteen laskettu massa. Massakato on tärkeä käsite sidosenergian käsitteen ymmärtämisen kannalta.

  • MikaL

    Tuossa neljän minuutin kohdilla suunnilleen, tuossa kuvaajassahan on massavaje per nukleonien määrä. Siinä puhutaan hämäävästi ytimen massasta per nukleoni ja sellainen kaavakin annetaan. Kohdassa 4m20s mm. kerrotaan että nollakohta on irrallisen nukleonin massa, mitkä ne ei tietysti massattomia ole…

    • Vesa Maanselkä

      Siis nollakohta on kiinnitetty irrallisen nukleonin massaan. Tämä ei tarkoita, että irrallinen nukleoni olisi massaton.