Ytimen sidosenergia ja sidososuus

Videossa perehdytään ytimen sidosenergiaan ja sidososuuteen. Massavajetta vastaava sidosenergia saadaan kun kerrotaan massavaje valonnopeuden neljöllä ja tästä saadaan edelleen sidososuus kun nuklidin massa jaetaan sen massaluvulla A.