Aktivaatioenergia

Vaikka Gibbsin energia saa negatiivisen arvon, ei kemiallinen reaktio välttämättä tapahdu. Reaktion käynnistymiseksi reagoivilla lähtöaineilla täytyy olla tarpeeksi energiaa ns. aktivaatioenergiakynnyksen ylittämiseen. Käydään läpi myös katalyytin merkitys aktivaatioenergiaan.