Integraalilaskenta

Määräämätön integraali (tuloksena funktio)

Polynomifunktion integrointi

Määrätty integraali (tuloksena reaaliluku)

Polynomifunktion määrätyn integraalin laskeminen
Pinta-ala graafisesti integroimalla