Trigonometria

Muunnetaan asteita radiaaneiksi ja päinvastoin
Ratkaistaan siniyhtälö laskimella