Yhtälöt ja yhtälöryhmät

Yhtälöt

Toisen asteen polynomiyhtälö
Itseisarvoyhtälö

Epäyhtälöt

Ratkaistaan epäyhtälö |2x-4|<8
Ratkaistaan epäyhtälö |3-2x|>2
Esimerkki identtisesti todesta ja identtisesti epätodesta epäyhtälöstä

Lineaariset yhtälöryhmät

Yhtälöpari
Yhtälöryhmä 1
Yhtälöryhmä 2
Yhtälöryhmä 3

Epälineaariset yhtälöryhmät

Ratkaistaan ympyrän ja suoran leikkauspisteet