Eksoterminen ja endoterminen reaktio

  • Mistä kemiallisessa reaktiossa on kyse?
  • Mitä endoterminen ja eksoterminen tarkoittavat?