Olomuodon muutokset

  • Mitä lyhenteitä olomuodoille annetaan?
  • Mitä tarkoitetaan härmistymisellä?
  • Mitä tarkoitetaan sublimoitumisella?