Palaminen

  • Mitä palaminen on?
  • Mitkä ovat edellytykset palamiselle?
  • Mitä palamistuotteita syntyy hiilivetyjä poltettaessa?