Reaktionopeus

  • Mitä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu?
  • Mikä vaikutus hiukkaskoolla on reaktionopeuteen?
  • Mikä vaikutus lämpötilalla on reaktionopeuteen?