Biodiversiteetti

Biodiversiteettiin tutustuminen

Tutustutaan biodiversiteettiin käsitteenä ja määritellään, mitä tarkoitetaan hotspotilla.

Biodiversiteetin tarkastelutasot

Tutustutaan kolmeen biodiversiteetin tarkastelutasoon: geeneettinen, lajien ja ekosysteemien monimuotoisuus.