Isolaatiomekanismit

Tutustutaan maantieteelliseen ja lisääntymisisolaatioon. Maantieteellinen isolaatio estää paikallispopulaatioden välisen geenivirran ja lisääntymisisolaatio estää kahta samankaltaista lajia sekoittumasta keskenään.