Sukkessio

Opitaan esimerkkikuvien avulla, mitä sukkessiolla tarkoitetaan biologiassa. Videossa läpikäytäviä käsitteitä ovat mm. primaarisukkessio, sekundaarisukkessio ja pioneerilaji.

  • Antti

    Voiko Sukkessiota soveltaa myös eläinkuntaan? Eli voiko esim. maapallon historiassa tapahtuneita massasukupuuttoja pitää eräänlaisina sekundäärisukkessioiden alkuina myös eläinkunnassa, vai liittyykö sukkessio vain kasvikuntaan?

  • Samuli

    Erittäin mielenkiintoista keskustelua.

  • Gilbert

    Tuossa alkupuolella pikku virhe kun puhut puhtaalta pöydältä lähtemisestä, niin vahingossa sanot että sekundaarisukkessio lähtee puhtaaltapöydältä, noin 02:49