Kääntäen verrannollisuus

Teoriaa kääntäen verrannollisuudesta

Kääntäen verrannollisten suureiden/muuttujien tulo on aina vakio! Siis $xy = k$ jollakin vakiolla $k\in\mathbb{R}$. Kääntäen verrannollisuudessa kun yksi suure kasvaa niin toinen vastaavasti pienenee. Arjesta löytyy paljon ilmiöitä, jotka ovat kääntäen verrannollisia; esimerkiksi matkan keskinopeus ja matkaan käytetty aika.

Polkupyöräilyesimerkki kääntäen verrannollisuudesta

Matkaan käytetty aika on kääntäen verrannollinen käytettyyn vauhtiin. Maija pyöräilee kouluun 15 km/h keskivauhdilla 7 minuutissa. Millä nopeudella Mikko kävelee kun hänellä samaan matkaan kuluu 18 min?

Tämän kurssin videoiden tuottamista on tukenut Reisjärven kristillinen opisto Reisjärven kristillisen opiston logo ja välillisesti myös Opetushallitus Opetushallitus

  • J V

    Kahdesta kääntäen verrannollisesta positiivisesta suureesta toinen kasvaa 75%. Kuinka paljon toinen muuttuu?