Biologia

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologia tuo esille uutta tietoa elollisen
luonnon monimuotoisuudesta ja kestävän kehityksen edistämisestä.

Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee biologian keskeiset käsitteet
 • tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin
 • oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin
 • ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä
 • perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti eri lähteistä saamaansa biologista tietoa
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen biologisen kokeen sekä tulkita sen tuloksia
 • tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja lääketieteen sovelluksia
 • tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet
 • ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen terveyden taustana sekä yksilön että ihmiskunnan kannalta
 • tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta.

4 vastausta artikkeliin “Biologia”

 1. Markus

  Toivottavasti tekisitte myös BI3 ja BI4:sta videoita 🙂

  Mahtavaa työtä teette! Kiitos paljon!

  Vastaa
 2. Mestarji

  Hyvää kertausmateriaalia myös yliopisto-opiskelijalle! Lisää biologian videoita toivon, mutta iso kiitos jo näistä!

  Vastaa
 3. Braincation

  Heippa! Samaa toivon kuin nuo muutkin, eli lisää kursseja videoina. Erityisesti ihmisen biologian kurssia toivoisin!!!

  Vastaa
  • Janne (Opetus.tv)

   Ihmisbiologiaan on ehkä sopiva tekijä löytynyt; aikataulusta en osaa vielä sanoa tarkemmin 🙂

   Vastaa

Jätä vastaus

XHTML: Voit käyttää näitä HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>